Montenegro Airlines a.d. objavljuje

 

KONKURS
za:

 

1. Pružalac usluga prevoza posada u Beogradu

 

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi prevoz posada, u skladu sa nedjeljnim redom letenja koji je kompanija u obavezi da mu blagovremeno tj. jedanput nedjeljno obezbijedi.

Pružalac usluga je u obavezi da usluge pruža na način da obezbijedi blagovremen i bezbjedan prevoz.

 

  • Rok za dostavljanje ponuda: petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa
  • Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs - ne otvarati")
  • Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom
  • Za sve dodatne informacije kontakt telefon +382 20/ 445-121

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)