Montenegro Airlines

Booking

Timetable

Trip Status

Hotels

Check in
more options
close
Booking
Return trip
One way
Multisegment Flights
+
Adults
>12 yrs.
+
Children
2-11 yrs.
+
Infants
<2 yrs.
Find hotel accommodations that suit your needs
Booking.com

Check-in for your flight online from 48h up until 2h prior to the departure. Web check-in is currently available for flights departing from Podgorica and Tivat only.
For more details on travel conditions for your desired destination click here.

Poziv za sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara Montenegro Airlines AD Podgorica 29.06.2020. godine

May 26, 2020

"Montenegro Airlines" AD Podgorica
Broj: 2810
Podgorica 26.05.2020. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 17 Statuta "Montenegro Airlines" AD Podgorica, (zav.br. 1586 od 21.03.2018.g.) i Odluke Odbora direktora zav. br. 2809 od 26.05.2020. godine, Odbor direktora Društva:

SAZIVA
redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica

 1. Sjednica Skupštine akcionara održaće se u ponedjeljak 29.06.2020. godine u Podgorici, u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Beogradska br. 10, sa početkom u 10:00 časova.
 2. Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica predlaže se sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara Društva.
  3. Prijedog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2019. godinu.
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog ovlašćenog revizora za 2019. godinu.
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog ovlašćenog revizora za 2020. godinu.
  7. Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva.
  8. Prijedlog Odluke o izboru/imenovanju članova Odbora direktora Društva.
  9. Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Revizorskog odbora Društva.
  10. Prijedlog Odluke o izboru/imenovanju članova Revizorskog odbora Društva.
 3. Materijal sa prijedlozima odluka za redovnu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ul. Beogradska br. 10, u kancelariji Sekretara Društva, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 4. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljana spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
 5. Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
 6. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni na Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
 7. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva: www.montenegroairlines.com. Sve dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine akcionara Društva mogu se dobiti na telefon: 020/405-502.

Odbor direktora
Predsjednik
Nikola Vukićević

Poziv za Skupštinu akcionara možete preuzeti i u formatu.

Review of the breaking news