Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11 i 57/14) naručilac Montenegro Airlines a.d. Podgorica, Beogradska br. 10, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluge osiguranja imovine i zaposlenih lica šopingom, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 15.500,00€. Tenderska dokumentacija broj 003-2016 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi portal.ujn.gov.me dana 26.02.2016. godine.

Lice za davanje informacija Aleksandar Bogavac, telefon 020/405-501, e-mail aleksandar.bogavac@montenegroairlines.com.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)