Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11, 57/14 i 28/15) naručilac Montenegro Airlines a.d. Podgorica, Beogradska br. 10, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluge tehničkog pregleda, osiguranja i registracije motornih vozila, otvoreni postupak javne nabavke, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 9,000.00 €. Tenderska dokumentacija broj 006-2016 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi portal.ujn.gov.me dana 18.03.2016. godine.

Lice za davanje informacija Aleksandar Bogavac, telefon 020/405-501, e-mail aleksandar.bogavac@montenegroairlines.com.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)