Društvo za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju Montenegro Airlines A.D. Podgorica oglašava

 

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za izbor revizora

 

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za izbor revizora radi obavljanja revizije finansijskih izvještaja Montenegro Airlinesa A.D. Podgorica za 2011. godinu.

Ponuda treba da sadrži:

  • Dokaz o ispunjavanju uslova po Zakonu o računovodstvu i reviziji
  • Reference i iskustvo u obavljanju revizorskih poslova
  • Cijenu sa uračunatim PDV-om
  • Uslove i način plaćanja

 

Rok za podnošenje ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenim kovertama sa naznakom "Ponuda za izbor revizora - Ne otvarati" na adresu:

Montenegro Airlines,
ul. Beogradska br. 10,
Podgorica

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatrati.

Prilikom vrednovanja ponuda uzeće se u obzir cijena, uslovi plaćanja i reference ponuđača.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 020/405-588 (kontakt osoba - Bojan Ćaslasan) radnim danima od 8 do 16 časova.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)