Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

 

KONKURS
za
za isporuku i montažu sistema video nadzora (IP-visoka rezolucija) za sljedeće objekte:

 1. Zgrada Montenegro Airlinesa, Beogradska 10, Podgorica (6 spoljašnjih i 8 unutrašnjih kamera sa pratećom opremom)
 2. Zgrada Montenegro Airlinesa, Aerodrom Podgorica (8 spoljašnjih i 8 unutrašnjih kamera sa pratećom opremom).

 

Unutrašnja IP kamera treba da bude sljedećih ili boljih karakteristika:

 • 2M-megapixel CMOS sensor
 • Wide Angle Fixed Lens 2.8 mm
 • IP67, Tamper – and Vandal-proof Housing
 • Built-in 802.3af Compliant PoE
 • Built-in MicroSD/SDHC Card
 • MPEG-4 and MJPEG Compression

Spoljašnja IP kamera treba da bude sljedećih ili boljih karakteristika:

 • ¼ CMOS Sensor in VGA Resolution
 • Dual –band Lens for Day and Night Function
 • Built-in IR Illuminators
 • MPEG-4 and MJPEG Compression
 • Weather-proof IP66-rated Housing
 • Built-in 802.3af Compliant PoE

 

Ponuda takođe treba da sadrži sljedeće:

 • isporuku i ugradnju mrežnog video rekordera u RACK izvedbi, Windows OS, sa HDD-om kapaciteta za projektovani broj kamera 30 dana i software-om za nadzor i snimanje - 1 kom
 • isporuku i ugradnju ON-LINE UPS-a snage 1500VA u RACK izvedni - 1 kom
 • isporuku i ugradnju PoE switch –a, 19”, 4x10/100 + 4x10/100 PoE - 1 kom
 • isporuku i ugradnju potrebnog instalacinog materijala za povezivanje specificirane opreme.

 

Pozivaju se zainteresovani ponuđaci da u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog konkursa svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku sistema video nadzora - Ne otvarati" na adresu Montenegro Airlinesa, ul. Beogradska 10, Podgorica. Neblagovremeno dostavljene ponude se neće uzeti u razmatranje.

 

Za ocjenu najpovoljnije ponude primjenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • ponuđena cijena,
 • kvalitet,
 • uslovi plaćanja i rok isporuke
 • garancija
 • reference ponuđača i
 • tehnička podrška.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa konkursom je Čedomila BanjeviĆ, sektor bezbjednosti, tel. 020 445 117.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)