Montenegro Airlines A.D. Podgorica oglašava:


 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za izbor revizora


 

 1. Predmet poziva je prikupljanje ponuda za izbor revizora radi obavljanja revizije finansijskih izvještaja Montenegro Airlines-a A.D. Podgorica za 2010. godinu.
 2. Ponuda treba da sadrži:
  • Dokaz o ispunjavanju uslova po Zakonu o računovodstvu i reviziji
  • Reference i iskustvo u obavljanju revizorskih poslova
  • Cijenu sa uračunatim PDV-om
  • Uslove i način plaćanja
 3. Rok za podnošenje ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.
  Ponude se dostavljaju u zapečaćenim kovertama sa naznakom "Ponuda za izbor revizora - Ne otvarati" na adresu Montenegro Airlines-a, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.
  Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatrati.
 4. Prilikom vrednovanja ponuda uzeće se u obzir cijena, uslovi plaćanja i reference ponuđača.
 5. Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 020/405-588 (kontakt osoba - Bojan Ćaslasan ), i to radnim danima od 8 do 16 časova.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)