Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

  

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za izbor revizora

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za izbor revizora radi obavljanja revizije finansijskih izvještaja Montenegro Airlines-a A.D. Podgorica za 2013. godinu.

Ponuda treba da sadrži:

  • Dokaz o ispunjavanju uslova po Zakonu o računovodstvu i reviziji
  • Reference i iskustvo u obavljanju revizorskih poslova
  • Cijenu sa uračunatim PDV-om
  • Uslove i način plaćanja

Rok za podnošenje ponuda: 15.05.2013. godine do 16h.

Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenim kovertama sa naznakom "Ponuda za izbor revizora - ne otvarati".

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatrati.

Prilikom vrednovanja ponuda uzeće se u obzir cijena, uslovi plaćanja i reference ponuđača.

Informacije po ovom pozivu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova, putem telefona 020/405-588 (kontakt osoba Jelena Kilibarda).

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)