Montenegro Airlines a.d., Podgorica objavljuje

  

Konkurs
za izbor najpovoljnije ponude za izradu industrijskog poda
u objektu hangara za održavanje aviona Montenegro Airlines-a
na aerodromu Podgorica

 

Predmet konkursa je izrada industrijskog poda u vidu epoksidnog samoliva u objektu hangara za održavanje aviona Montenegro Airlines-a na podgoričkom aerodromu, površine cc 1450 m2.

Početak radova se očekuje u prvoj polovini septembra 2012. godine.

Ponuda treba da sadrži:

  1. Rješenje/sertifikat o obavljanju djelatnosti ponuđača.
  2. Precizno opisan tehnički proces izvođenja radova, priprema podloge/nanošenje epoksidnog sistema.
  3. Relevantne informacije, potvrde/sertifikate o kvalitetu, sastavu i karakteristikama epoksidnog sistema odnosno poda.
  4. Cijenu po m2.
  5. Dinamiku plaćanja.
  6. Rokove završetka radova.
  7. Reference ponuđača u smislu preporuka i kratkih izvještaja o prethodnom angažovanju ponuđača na istim ili sličnim projektima.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da najkasnije do 27. avgusta 2012. godine u 16:00 h, dostave svoje ponude u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za izradu industrijskog poda u hangaru", na adresu: Montenegro Airlines, Beogradska 10, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije i pregled projekta osnove hangara odnosno osnove hangara na licu mjesta je Živko Banjević, mobilni telefon +382 (0) 67 505 587, a e-mail zivko.banjevic@mgx.me .

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)