Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

 

KONKURS
za izbor najpovoljnijeg ponuđača za snadbijevanje kancelarijskim materijalom

 

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Konkursa, svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku kancelarijskog materijala", na adresu Montenegro Airlines, a.d, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Ponuda treba da sadrži:

  • specifikaciju robe
  • kancelarijskog materijala (uključujući toner, ribon i kertridž) sa opisom robe i datom jediničnom cijenom po komadu/pakovanju, uključujući PDV;
  • uslove i način plaćanja;
  • rokove isporuke.

 

Za ocjenu najpovoljnije ponude primjenjivaće se ponuđena cijena, uslovi plaćanja i rokovi isporuke.

Neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje, iste će se neotvorene vratiti ponuđaču.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti na telefon 067/675-939 radnim danima od 08-16 časova (kontakt osoba Boris Bojanić).

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)