Montenegro Airlines a.d. objavljuje

KONKURS

za izbor najpovoljnijeg izvođača montaže čelične konstrukcije avio-hangara
Montenegro Airlinesa na aerodromu u Podgorici.

Pored čelične konstrukcije, radovi treba da obuhvate:

  • montažu fasadnih obloga,
  • montažu krovnog pokrivača,
  • montažu glavnih ulaznih vrata,
  • montažu fasadnih prozora i
  • montažu sporednih vrata

Elemente gradnje obezbjeđuje investitor.

Dimenzije hangara su 43x42 metra. Dimenzije ulaznih vrata su 40x10 metara, i sastoje se iz šest kliznih segmenata. Krov objekta je na dvije vode -visina sljemena 14 metara, visina bočnih zidova je 10 metara. Radovi bi trebalo da počnu u zadnjoj dekadi jula 2009. godine. Projekat se može vidjeti u kancelariji pravne službe Montenegro Airlinesa, Beogradska 10, Podgorica. Kontakt tel. 067 623 453.

Prijava treba da sadrži reference ponuđača, cijenu, dinamiku plaćanja i rokove završetka radova. Prijave slati na adresu Montenegro Airlines, Beogradska 10, 81 000 Podgorica sa naznakom "za konkurs – ne otvarati".

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Premjer mozete preuzeti ovdje.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)