Društvo za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju Montenegro Airlines A.D. Podgorica oglašava

 

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku

 

  1. 9 Cisco WS-C2960-24TT-L svičeva sa softverom 12.2(50) ili novijim
  2. 3 Cisco WS-C2960-24PC-L sviča sa softverom 12.2(50) ili novijim
  3. HP ProLiant ML370, 16GB RAM, 600GB Hard disk, RAID 1+0
  4. HP ProLiant DL360-G7, 4GB RAM, RAID 1+0, 150GB hard disk, 1U

 

Ponuda treba da sadrži:

  • Reference dobavljača
  • Rok isporuke
  • Cijenu sa uračunatim PDV-om
  • Uslove i način plaćanja

 

Rok za podnošenje ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Rok isporuke za stavku 1. je 30 dana po narudžbi.
Rok isporuke za stavku 2. je 15 dana po narudžbi.
Rok isporuke za stavke 3. i 4. je 30 dana po narudžbi.

Ponude za Cisco svičeve se mogu slati odvojeno od ponuda za servere i nezavisno će se vrednovati najbolja ponuda. Cisco svičevi će biti naručivani fazno u narednih godinu dana.

Ponude se dostavljaju na adresu: Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica, sa naznakom "Ponuda za nabavku računarske opreme" ili na mail adresu dejan.bojanic@mgx.me.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatrati.

Prilikom vrednovanja ponuda, uzeće se u obzir cijena, rok isporuke, uslovi plaćanja i reference ponuđača.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 020/405-401 (kontakt osoba – Milovan Kotlica) radnim danima od 8 do 16 časova.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)