Montenegro Airlines a.d. objavljuje

 

KONKURS
za
za nabavku kompjuterske opreme prema sljedećoj specifikaciji

1. Računari: 6 kom

 • Tip: CPQ dx500B
 • Procesor: E5400
 • Radna memorija: 3 GB DDR3
 • Hard Disk: 500 GB
 • Optički uređaj: DVD-RW
 • Operativni: Windows 7 Profesional 32 bit

2. Monitori: - 13 kom

 • Model: LG/Samsung
 • Velicina: 21.5" Wide

3. Memorija: - 3 kom

 • Tip: 1 GB DDR3

 

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog konkursa, svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku kompjuterske opreme - Ne otvarati ", na adresu Montenegro Airlines-a , ul. Beogradska br. 10 , Podgorica.

 

Za ocjenu najpovoljnije ponude primjenjivaće se sljedeći kriterijumi:

 • ponuđena cijena,
 • uslovi plaćanja i rok isporuke,
 • reference ponuđača i
 • tehnička podrška

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa konkursom je Dragan Jovanović, sistem inženjer, tel: 020/405-555.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)