Montenegro Airlines a.d, Podgorica objavljuje

 

KONKURS
za izbor najpovoljnije ponude za nabavku radne/zaštitne opreme za tehničko osoblje

Predmet konkursa je nabavka radne/zaštitne opreme za tehničko osoblje Montenegro Airlinesa prema sljedećoj specifikaciji:

 1. Zaštitna vjetrovka (zimska radna jakna), plava - 71 kom
 2. Radna bluza, plava - 65 kom
 3. Radne pantalone, plave - 108 kom
 4. Zaštitni prsluk (zimski radni prsluk), plavi - 71 kom
 5. Radne cipele, plitke - 54 kom
 6. Opciono: Zaštitna vjetrovka visoke vidljivosti, vodootporna, po mogućnosti sa postavom na vađenje ili fiksnom postavom, plava - 48 kom
 7. Opciono: Zaštitne pantalone visoke vidljivosti, vodootporne, plave - 48 kom

Napomena: Stavke 1, 2 , 4 i opciono 6 treba da uključuju odštampan logo kompanije i naziv "Maintenance" na poleđini, kao i logo kompanije sa kružnim natpisom "Montenegro Airlines – Air Company of Montenegro" sa prednje strane, dok stavke 3 i opciono 7 treba da uključuju istu štampu, kao i prethodne, na prednjoj strani.

Ponuda treba da sadrži:

 1. Rješenje/Sertifikat o obavljanju djelatnosti ponuđača, kao i sertifikate ponuđene opreme
 2. Cijene po gore navedenoj specifikaciji
 3. Dinamiku plaćanja
 4. Rok isporuke

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da najkasnije do 25. januara 2013. godine u 16:00 h, dostave svoje ponude u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku radne opreme za tehničko osoblje", na adresu: Montenegro Airlines, Beogradska 10, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Svi zainteresovani ponuđači su dužni da uz ponudu dostave i uzorak ponuđene radne opreme i to direktno u Sektor tehnike, po dogovoru sa dolje navedenom kontakt osobom. Uzorci će odmah nakon izbora najbolje ponude (koji se očekuje 7 do 14 dana nakon datuma za dostavljanje ponuda) biti vraćeni ponuđačima. Između ostalih kriterijuma, za izbor najbolje ponude će se uzimati u obzir i kvalitet ponuđene radne opreme.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije i dostavljanje uzoraka radne opreme je g. Grujica Šundić, mob +382 (0) 67 614 675, e-mail grujica.sundic@mgx.me.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)