Montenegro Airlines a.d. objavljuje


 

KONKURS

 

za prijem Inženjera-pripravnika, 1 izvršilac, mašinski inženjer vazduhoplovnog smjera ili elektro-inženjer smjer elektronika.

Prijave se dostavljaju u elektronskoj formi, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na web sajtu.

Prijave slati na adresu: tech@mgx.me.

 

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)