Montenegro Airlines a.d. objavljuje


 

KONKURS

 

1. Pružalac usluga prevoza avio posada na relaciji Aerodrom Tivat-hotel i obratno

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi transfer letačkih posada sa aerodroma do grada i obratno, u skladu sa nedjeljnim redom letenja koji je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno obezbijedi. Pružalac usluga je u obavezi da usluge pruža na način da obezbijedi blagovremen i bezbjedan prevoz.

2. Pružalac usluga prevoza zaposlenih na relaciji Grad Podgorica-Aerodrom Podgorica i obratno

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi transfer zaposlenih u Kompaniji od grada do aerodroma i obratno, u skladu sa smjenskim radnim vremenom radnika na aerodromu. Ponuda treba da je koncipirana na bazi broja obavljenih rotacija Grad Podgorica - Aerodrom Podgorica i obratno. Pružalac usluga je u obavezi da usluge pruža na način da obezbijedi blagovremen i bezbjedan prevoz.

 

Od pružaoca usluga se dodatno očekuje da u slučaju vanrednih okolnosti (nevrijeme, kašnjenja itd.) i potrebe avioprevozioca, obezbijedi transfer putnika na relaciji Aerodrom Podgorica – Aerodrom Tivat i obratno, kao i prevoz putnika od Aerodroma Podgorica do hotela u Gradu i obratno.

Period važenja ugovora - godinu dana.

Karakter konkursa: dvokružni (I krug - otvaranje ponuda, II krug - razmatranje ponuda i izbor najpovoljnijih ponuđača).

Rok za dostavljanje ponuda: do 16. oktobar 2012. u 16h.

Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs – ne otvarati").

Ponuđači su u obavezi da prilože dokumentaciju kojom potvrđuju da su registrovani za djelatnost prevoza putnika, kao i informaciju o broju vozila koja posjeduju.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon +382 20/ 445-121.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)