MONTENEGRO AIRLINES a.d. Podgorica objavljuje

 

KONKURS
za prijem u radni odnos:

 

1. Rukovodilac unutrašnje revizije, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci

Uslovi:

 • 5 godina radnog iskustva od čega najmanje 2 godine na poslovima revizije
 • VII-dipl.ecc
 • poznavanje engleskog jezika (V stepen)
 • poznavanje rada na PC (Word, Exel, Power Point)
 • položen ispit za ovlašćenog unutrašnjeg revizora

Saglasno članu 41 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, pravo učešća na predmetnom konkursu imaju i lica koja nemaju položen stručni ispit za ovlašćenog unutrašnjeg revizora, a ispunjavaju ostale naprijed navedene uslove.

2. Zamjenik direktora Finansijskog sektora, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci

Uslovi:

 • više od 5 godina radnog iskustva u struci
 • VII-dipl.ecc
 • poznavanje engleskog jezika (V stepen)
 • poznavanje rada na PC (Word, Exel, Power Point)

3. Pomoćnik direktora za internu regulativu, kadrovske i opšte poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa obaveznim probnim radom od 6 mjeseci

Uslovi:

 • više od 5 godina radnog iskustva u struci
 • VII-dipl.pravnik
 • poznavanje engleskog jezika (V stepen)
 • poznavanje rada na PC

 

Rok za podnošenje prijava: 25.12.2012.

Adresa: Beogradska br.10, Podgorica.

 

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)