Montenegro Airlines a.d. objavljuje


 

KONKURS

 

1. Pružalac usluga prevoza avio posada na relaciji Aerodrom Tivat-hotel i obratno

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi transfer letačkih posada sa aerodroma do grada i obratno, u skladu sa nedjeljnim redom letenja koji je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno, tj. jedanput nedjeljno obezbijedi. Pružalac usluga je u obavezi da usluge pruža na način da obezbijedi blagovremen i bezbjedan prevoz.

2. Pružalac usluga prevoza zaposlenih na relaciji Aerodrom Podgorica-Grad Podgorica i obratno

Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi transfer zaposlenih u Kompaniji sa aerodroma do grada i obratno, u skladu sa smjenskim radnim vremenom radnika na aerodromu.
Pružalac usluga je u obavezi da usluge pruža na način da obezbijedi blagovremen i bezbjedan prevoz.

 

  • Rok za dostavljanje ponuda: petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa
  • Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs – ne otvarati")
  • Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom
  • Za sve dodatne informacije kontakt telefon +382 20 445 121

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)