Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

 

KONKURS
za izbor najpovoljnijeg ponuđača za snabdijevanje kancelarijskim materijalom

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za sledeći kancelarijski materijal:

 1. fotokopirni papir 80gr ris
 2. toner hp 05A
 3. toner hp 15A
 4. toner hp 49A
 5. toner hp 12A
 6. toner hp 35A
 7. toner hp 36A
 8. toner hp 43x
 9. toner hp 53A
 10. toner hp 85A
 11. toner hp 55A
 12. fax film Panasonic 52
 13. fax film Panasonic 57
 14. toner Canon npg1
 15. toner Canon C-EXV 14
 16. toner hp 530A
 17. toner hp 531 A
 18. toner hp 532 A
 19. toner hp 533 A
 20. toner hp Q6000
 21. toner hp Q6001
 22. toner hp Q6002
 23. toner hp Q6003
 24. registrator A4 uski
 25. registrator A4 normal
 26. koverat 23/33 samoljepljivi
 27. koverat 19/26 samoljepljivi
 28. koverat 11/23 samoljepljivi
 29. pregradni karton 100/1 skraćeni
 30. registrator PVC 4/1 5cm
 31. PVC košuljica U bušena

Napomena: Ponude za tonere dostavljati sa autorizacijom proizvođača.

Ponuda treba da sadrži:

 • cijenu kancelarijskog materijala po komadu/pakovanju, uključujući PDV;
 • uslove i način plaćanja;
 • rokove isporuke.

Kancelarijski materijal će se nabavljati sukcesivno, po ukazanim potrebama aviokompanije u periodu od godinu dana.

Ponude se dostavljaju do 22.12.2012. godine, u zatvorenim kovertama, sa naznakom "Ponuda za nabavku kancelarijskog materijala", na adresu Montenegro Airlines a.d, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za ocjenu najpovoljnije ponude primjenjivaće se ponuđena cijena, uslovi plaćanja i rokovi isporuke. Neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje, iste će se neotvorene vratiti ponuđaču.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti na telefon 067/675-939 radnim danima od 08-16 časova (kontakt osoba Boris Bojanić).

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)