Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

  

KONKURS
pružaoca usluga smještaja avio posada i putnika u Podgorici


Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi korektan smještaj i ishranu u skladu sa standardima i planom potreba kompanije koji će se blagovremeno dostavljati.

Period vazenja ugovora - godinu dana.

 

Ponuda treba da sadrži:

  • Cijenu smještaja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama na bazi noćenja sa doručkom
  • Cijenu standardnih dodatnih obroka
  • Cijenu dodatnih usluga
  • Ukupni kapacitet objekta
  • Lokaciju i kategorizaciju objekta
  • Uslove plaćanja

 

Rok za dostavljanje ponuda: osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa

Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs – ne otvarati")

Za sve dodatne informacije kontakt telefon +382 20 445 121.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)