Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

  

KONKURS
za pružaoca usluga smještaja avio posada u Tivtu


Karakter usluga:

Pružalac usluga je dužan da obezbijedi smještaj i ishranu u hotelu u skladu sa standardima i planom potreba kompanije koje je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno obezbijedi.

Period važenja ugovora - godinu dana (01.05.2013. - 30.04.2014.)

 

Rok za dostavljanje ponuda: 12. april 2013. do 16h

Adresa za dostavljanje ponuda: Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom "Za konkurs – ne otvarati")

Kriterijumi vrednovanja: definisani pravilnikom

Za sve dodatne informacije kontakt telefon +382 20 445 121.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)