Montenegro Airlines A.D. Podgorica, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora

 

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da dostave ponude za: 

Poslovni prostor (kancelarijski prostor) u Podgorici, u I urbanističkoj zoni

 

Poslovni prostor treba da ispunjava sledeće uslove:

 • da predstavlja jedinstvenu tehničku i funkcionalnu cjelinu;
 • da ukupna površina iznosi 400-500m2;
 • finalno obrađene, uređene prostorije u objektu poslovne namjene;
 • da ima sve potrebne infrastrukturne i druge priključke;
 • ugrađenu centralnu klimatizaciju (grijanje i hlađenje);
 • obezbijeđen video nadzor;
 • sistem dojave požara i zaštite.

Uz ponudu je neophodno dostaviti:

 • podatke o tačnoj lokaciji objekta;
 • dokaz o vlasništvu, dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima;
 • stepen završenosti objekta (poslovnog prostora);
 • osnovne podatke o objektu (površina, spratnost, opremljenost, komunalni priključci, broj i vrsta parking prostora i dr.)
 • investiciono-tehničku dokumentaciju (podatke iz planske i projektne dokumentacije, rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odobrenje za građenje, upotrebnu dozvolu i dr.)
 • dokaz o ispunjenosti tehničkih uslova (elaborat) za obavljanje poslovne djelatnosti 

Za ocjenu najpovoljnije ponude primjenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • ponuđena cijena;
 • način i uslovi plaćanja;
 • opšte stanje i lokacija objekta;
 • dokaz o kvalitetu;
 • estetske, funkcionalne karakteristike i opremljenost prostora.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za kupovinu poslovnog prostora", na arhivi Montenegro Airlines-a, ul. Beogradska br. 10, Podgorica, svakog radnog dana od 10-14 časova, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Naručilac će, u roku od 30 dana po okončanju roka određenog za dostavljanje ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude.
O rezultatima istog, učesnici će biti blagovremeno pismeno informisani.

Sve potrebne informacije u vezi sa pozivom, mogu se dobiti putem telefona 067/675-939 ili putem e-maila: boris.bojanic@mgx.me.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatrati i biće vraćene podnosiocu ponude.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)