Montenegro Airlines a.d. Podgorica objavljuje

  

OGLAS
za dostavljanje ponuda za nabavku - kupovinu dostavnog motornog vozila - furgon (kombi)

Montenegro Airlines poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku - kupovinu jednog dostavnog motornog vozila - furgon (kombi).

Karakteristike vozila:

 • vrsta motora: dizel
 • zapremina motora: preko 1,6 litra
 • snaga motora: minimum 110 KS
 • broj vrata: 2+1 + (opciono bočna vrata)
 • upravljač: servo
 • air bag: vozača + suvozač
 • kabina: 2 sjedišta (opciono 3 sjedišta)
 • zadnji točkovi: jednostruki
 • tovarni dio: fizički odvojen od putničke kabine
 • zapremina tovarnog dijela: minimum 8 m3
 • minimalne dimenzije tovarnog dijela (dužina/ širina/ visina): 2,65/ 1,65/ 1,60 m
 • minimalne dimenzije zadnjeg tovarnog otvora (širina/ visina): 1,5/ 1,45 m

Ponuda treba da sadrži tehničku specifikaciju vozila sa gore navedenim detaljima, kao i podacima o potrošnji, garantnom roku, post garantnom održavanju - servisu, rok isporuke, cijeni i uslovima plaćanja.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku dostavnog motornog vozila - furgon (kombi)", na adresu Montenegro Airlines-a, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za ocjenu najpovoljnije ponude primjenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • ponuđena cijena
 • post garantno održavanje – servis
 • uslovi plaćanja
 • uslovi garancije
 • rok isporuke

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa pozivom je Lazar Pavicevic, telefon 020/ 445 121.

Oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na portalu Montenegro Airlines.

Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 15 dana od dana zatvaranja oglasa.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)