Montenegro Airlines a.d. Podgorica, objavljuje

OGLAS
za dostavljanje ponuda za kupovinu putničkog motornog vozila - kombi (minibus)

Montenegro Airlines poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za kupovinu jednog putničkog motornog vozila kombi (minibus) 19+1 sjedište.

Karakteristike vozila:

 • broj sjedišta: 19+1 sjedišta
 • motor: dizel
 • zapremina: minimum 2000m3
 • snaga motora: minimum 160KS
 • broj vrata: 2+1+1 (kabinska+bočna+zadnja)
 • karoserija: ostakljeni putnički prostor
 • zadnja vrata: dvokrilna ostakljena
 • klima: za putnički prostor
 • upravljač: servo
 • zadnji točkovi: dvostruki
 • minimalne dimenzije vozila (dužina/ širina/ visina): 7,20/ 1,70/ 2,50 m

Minimalna dodatna oprema:

 • ABS;
 • automatsko uključivanje kratkih svjetala;
 • putni računar;
 • električni podizači prednjih stakala;
 • električno podesiv spoljnji retrovizori;
 • grijanje spoljnih retrovizora;
 • radio, CD, mp3;
 • svijetla za maglu naprijed.

Ponuda treba da sadrži:

 • cijenu sa uračunatim PDV-om,
 • rok isporuke,
 • uslove plaćanja,
 • garantni rok - uslovi garncije,
 • post garantno održavanje - servis i
 • tehničku specifikaciju vozila.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti i:

 • Izvod iz registara privrednih društava;
 • Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke;
 • Dokaz da u periodu od dvije godine prije objavljivanja oglasa za nabavku nisu osuđeni za krivično djelo i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.

Ponuda koja se dostavlja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Cijena sa PDV-om mora biti iskazana brojevima i slovima. Na poleđini koverte navesti naziv, sjedište i adresu ponuđača.

Rok za dostavu ponuda računa se od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa oglasom je:

Goran Đurović

Pozivaju se zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici da svoje ponude dostave u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku putničkog motornog vozila - kombi (minibus)", na adresu: Montenegro Airlines a.d, ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Za ocjenu najpovoljnije ponude primjenjivaće se sledeći kriterijumi:

 • ponuđena cijena - 90 bodova
 • uslovi garancije - 5 bodova
 • rok isporuke - 5 bodova

Oglas je otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na portalu Montenegro Airlines www.montenegroairlines.com. Neblagovremene ili nepotpune ponude se neće razmatarati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donešena u roku od 7 dana od dana zatvaranja oglasa.

Napomena:

 • Montenegro Airlinesima ima pravo, sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, da odustane od nabavke koja je oglašena, bez davanja posebnog obrazloženja Ponuđaćima.
 • Montenegro Airlines, u slučaju da se javi samo jedan Ponuđač, ima pravo da pristupi pregovaračkom postupku, a u slučaju nepostizanja dogovora ima pravo da odustne od oglašene nabavke.
  U bilo kojoj situaciji iz prethodnih tačaka ni jedan Ponuđač nema pravo od Montenegro Airlines zahtjevati naknadu štete (stvarne štete ili izgubljena dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponude na oglas.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)