Konkurs za pružaoca usluga smještaja avio posada i putnika u Podgorici

"Montenegro Airlines" a.d. objavljuje konkurs za:

  1. Pružaoca usluga smještaja avio posada i putnika u Podgorici

Karakter usluga:

  • Pružalac usluga je dužan da obezbijedi korektan smještaj i ishranu u skladu sa standardima kompanije i u skladu sa planom potreba kompanije koje je Kompanija u obavezi da mu blagovremeno obezbijedi.

Rok za dostavljanje ponuda:

  • osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa

Adresa za dostavljanje ponuda:

  • Montenegro Airlines, Beogradska 10, Podgorica (sa naznakom “Za konkurs – ne otvarati”)

Kriterijumi vrednovanja:

  • definisani pravilnikom

Za sve dodatne informacije kontakt tel. +382 20/ 445-121
From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)