MONTENEGRO AIRLINES a.d. Podgorica oglašava

 

KONKURS
za školovanje za sticanje zvanja stjuardese/stjuarta

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

 1. Starosno doba od 20 do 25 godina
 2. IV stepen stručne spreme
 3. aktivno znanje engleskog jezika
 4. pasivno znanje još jednog stranog jezika
 5. psiho-fizičko stanje kandidata na nivou vazduhoplovnih normi

Potrebna dokumentacija:

 • CV
 • motivaciono pismo
 • diploma o završenoj srednjoj školi (ovjerena kopija)
 • potvrda o znanju stranih jezika (ovjerena kopija)
 • 2 fotografije (portret i cijela figura)

Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 23. januara 2013. godine, na adresu:
Montenegro Airlines, ul. Beogradska br. 10, Podgorica,
kao i na e-mail: konkurs@mgx.me.

Selekcija prijavljenih kandidata obaviće se u sljedećim fazama:

 • intervju
 • provjera nivoa znanja stranih jezika (test, pismeni i usmeni)
 • psiho test
 • ljekarski pregled

Sve potrebne informacije u vezi sa predmetnim oglasom mogu se dobiti na
tel. br. ++382 20 445 127, kontakt osoba Jasna Popović.

From Departure
To
Adults (25-59) Youth (12-24)
Children (2-11) Infants (0-1)
Seniors (60+)