Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letjenja

Status putovanja

Hoteli

Rent-a-car
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com
Nastavite putovanje sa našim partnerom
Sixt.de

Poziv za iskazivanje zainteresovanosti
za
preuzimanje pružanja usluge keteringa u vazduhoplovima, preuzimanje ketering opreme i zaliha robe u vlasništvu Montenegro Airlines-a AD Podgorica, kao i dijela stalno zaposlenih radnika Službe keteringa Montenegro Airlines-a AD Podgorica putem ugovora

Montenegro Airlines AD Podgorica objavljuje poziv za iskazivanje zainteresovanosti za dodjelu Ugovora o pružanju usluga keteringa u vazduhoplovima Montenegro Airlines-a.

Montenegro Airlines AD Podgorica raspolaže sa 2 vazduhoplova tipa Fokker F-100 i 3 vazduhoplova tipa Embraer E-195 u operativnoj upotrebi sa ukupnim brojem sjedišta 566.

Montenegro Airlines AD Podgorica obavlja redovni vazdušni saobraćaj na 13 destinacija:

 1. Podgorica - Beograd - Podgorica: 15 puta sedmično
 2. Tivat - Beograd - Tivat: 15 puta sedmično
 3. Podgorica - Pariz - Podgorica: 3 puta sedmično
 4. Tivat - Pariz - Tivat: 1 puta sedmično
 5. Podgorica - Moskva - Podgorica: 2 puta sedmično
 6. Tivat - Moskva - Tivat: 7 puta sedmično
 7. Podgorica - Rim - Podgorica: 4 puta sedmično
 8. Podgorica - Frankfurt - Podgorica: 3 puta sedmično
 9. Podgorica - Ljubljana - Podgorica: 3 puta sedmično
 10. Podgorica - Beč - Podgorica: 4 puta sedmično
 11. Podgorica - Cirih - Podgorica: 3 puta sedmično
 12. Podgorica - Kopenhagen - Podgorica: 2 puta sedmično
 13. Podgorica - Diseldorf - Podgorica: 2 puta sedmično
 14. Podgorica - Lion - Podgorica: 2 puta sedmično
 15. Tivat - Sankt Peterburg - Tivat: 2 puta sedmično
 16. Tivat - London - Tivat: 2 puta sedmično

Montenegro Airlines AD Podgorica:

 • godišnje preveze oko 580.000 putnika u ekonomskoj i biznis klasi,
 • obavlja čarter saobraćaj oko 420 letova na godišnjem nivou,
 • posjeduje svu neophodnu ketering opremu za distribuciju hrane u vazduhoplovima koja je takođe predmet ugovaranja,
 • posjeduje svu opremu za pripremu i skladištenje hrane, koja se koristi za pripremu obroka za pružanje usluga keteringa u vazduhoplovima, koja je takođe predmet ugovaranja,
 • posjeduje kvalifikovanu i sertifikovanu radnu snagu za pripremu hrane uz obavezu zainteresovanog lica za preuzimanje dijela radno angažovanih lica u Službi keteringa Montenegro Airlines-a.

Montenegro Airlines AD Podgorica namjerava po okončanju poziva za iskazivanje zainteresovanosti za preuzimanje pružanja usluge keteringa u vazduhoplovima Montenegro Airlines-a, putem javnog oglasa oglasi potrebu za istim sa jasno preciziranim uslovima, te da na osnovu prikupljenih ponuda zaključi Ugovor o ustupanju pružanja usluge keteringa u vazduhoplovima Montenegro Airlines-a sa najboljim ponuđačem.

Pozivamo kompanije koje su registrovane za obavljanje djelatnosti pružanja usluge keteringa, koje posjeduju neophodne licence za obavljanje navedene djelatnosti u vazduhoplovima, koje imaju iskustvo i kadrove, da iskažu zainteresovanost za učešće u javnom oglasu.

Pismo zainteresovanosti je potrebno poslati na adresu Montenegro Airlines AD Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 130, najkasnije do 10.02.2017. godine.

Pored iskazivanja namjere pismo zainteresovanosti treba da uključi i godišnji izvještaj kompanije ponuđača, reference i iskustvo u navedenoj djelatnosti (Odobrenje za ovlašćenog snabdjevača stvari za snabdijevanje vazduhoplova tokom leta na aerodromima Podgorica i Tivat, Dozvola za pruzanje usluga zemaljskog opsluživanja, HACCP standard), trenutne aktivnosti u pružanju navedenih usluga, izvještaj o finansijskom poslovanju, organizaciona struktura kompanije i sl.

Kontakt osoba za dodatne informacije: