Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Pridružite se timu Montenegro Airlinesa

07. februar 2019.

Nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines objavio je konkurs za školovanje do 25 stjuardesa/ stjuarda! U godini kada će crnogorska avio-kompanija proslaviti četvrt vijeka postojanja, ali i rezultate koji obaraju sve dosadašnje rekorde, traže se mladi ljudi koji će biti novi članovi kabinskog osoblja!

Kandidati moraju da imaju minimum IV1 stepen stručne spreme, da se aktivno služe engleskim jezikom, poznaju drugi strani jezik, da ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke kriterijume za obavljanje poslova stjuardese/ stjuarda. Takođe, obavezno je da je kandidat/kinja crnogorski državljanin i da se protiv nje/ga ne vodi krivični postupak. Starosna granica je od 20 do 30 godina.

Kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji biografiju, dvije fotografije - portret i cijelu figuru, diplomu kojom dokazuju stepen stručne spreme, potvrdu o znanju engleskog jezika, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje izdato od strane Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijave na konkurs dostavljaju se Arhivi "Montenegro Airlines" AD, radnim danima od 08-16 časova, na adresu ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom "Prijava na konkurs za školovanje stjuardese/ stjuarda" - NE OTVARATI.

Montenegro Airlines izražava veliko zadovoljstvo što će biti u prilici da iznjedri još jednu generaciju profesionalaca, koji će dobiti šansu za lični i profesionalni razvoj u kompaniji od nacionalnog značaja.

Pregled posljednjih vesti