Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Bilans uspjeha MA u 2018. godini najbolji u posljednjih 10 godina

02. april 2019.

Odbor direktora MA na čelu sa predsjednikom Nikolom Vukićevićem, je na VI redovnoj sjednici razmatrao i prihvatio Izvještaj menadžmeta o poslovanju za 2018. godinu i finansijske iskaze Društva za 2018. godinu, koje je prezentovao izvršni direktor kompanije, Živko Banjević.

Poslovni rezultat kompanije za 2018. godinu je pozitivan, jer su poslovni prihodi kompanije bili za 245 hilj. eura veći od poslovnih rashoda. Ipak, zbog značajnih finansijskih rashoda kompanija je poslovala sa gubitkom od 1,97 mil.eura. Taj ukupan rezultat je blizu 2.5 puta bolji u odnosu na 2017. godinu, odnosno blizu 6 puta bolji u odnosu na 2016. godinu. To je najbolji bilans uspjeha u poslednjih 10 godina, od trasformacije Društva iz d.o.o. u a.d., i dolazi u godini u kojoj je kompanija ostvarila rekord u broju prevezenih putnika. Podsjećanja radi, MA je prošle godine prevezao 645.000 putnika u sve tri kategorije saobraćaja, što predstavlja apsolutni rekord u 25-ogodišnjoj istoriji kompanije.

Kompanija je početkom 2017. godine bila u gotovo bezizlaznoj situaciji, sa gubitkom od 11,47 mil.eura iz 2016. godine. Nakon mjera koje je preuzela nova upravljačka i rukovodna struktura, uz podršku Vlade Crne Gore, poslovanje je stabilizovano i u relativno kratkom roku dovedeno do rezultata sa gotovo 6 puta manjim gubitkom na kraju 2018. godine. Taj iznos je gotovo marginalan u odnosu na blizu 80 mil.eura ostvarenih prihoda u prošloj godini, kao i u odnosu na značaj kompanije za turističku i cjelokupnu privredu Crne Gore, konstatovano je na sjednici.

Na sjednici je takođe zaključeno da se postignuti rezultati u prethodne dvije godine najbolje ogledaju u činjenicama da je kompanija u tom periodu prevezla više od 1,2 miliona putnika, prihodovala oko 150 mil.eura od čega je blizu 30 mil.eura ostalo u državi, kao i da je indirektan doprinos crnogorskoj turističkoj i ukupnoj privredi iznosio između 250 i 300 mil.eura. Ovi podaci jasno ukazuju na osnovne razloge očuvanja nacionalne avio-kompanije.

Ostvareni rezultat posebno dobija na značaju imajući u vidu enormni porast cijene avio-goriva od 27% u prošloj godini u odnosu na 2017. godinu. "Evidentno je da bi kompanija u 2018. godini poslovala sa ukupnim pozitivnim rezultatom i pored značajnih finansijskih rashoda koji se prije svega odnose na kursne razlike na koje se nije moglo uticati, da su iole bili bolji uslovi na tržištu avio-goriva. Zbog te nepredviđene okolnosti morali smo da izdvojimo cijelih 3,2 mil.eura više u odnosu na plan za prošlu godinu. U svakom slučaju evidentan je i pozitivan trend u poslovanju MA u prethodne dvije godine. Ukoliko cijene na tržištu avio-goriva ostanu na nivou prvog kvartala 2019. godine, možemo se nadati pozitivnom rezultatu na kraju ove godine, koja će po svim komercijalnim i finansijskim pokazateljima biti bolja od prethodne", istakao je na kraju izvršni direktor MA, Živko Banjević.

Pregled posljednjih vesti