Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Održana Skupština akcionara; Najbolji bilans uspjeha u posljednjih 10 godina

28. jun 2019.

Skupština akcionara nacionalne avio-kompanije Montenegro Airlines zasijedala je danas i usvojila Godišnji finansijski iskaz i Izvještaj menadžmenta za 2018. godinu. Usvajanjem navedenih izvještaja potvrđeno je da su poslovni prihodi kompanije za 245 hiljada eura veći od poslovnih rashoda, te samim ti i da je poslovni rezultat za 2018. godinu pozitivan iako je zbog značajnih finansijskih rashoda, te naslijeđenih dugova iz prethodnog perioda, kompanija poslovala sa gubitkom od 1,97 miliona eura.

To je najbolji bilans uspjeha, u poslednjih 10 godina, i dolazi u godini u kojoj je kompanija ostvarila istorijski rekord u broju prevezenih putnika od 645 hiljada, rečeno je na sjednici.

Jaka, i često nelojalna konkurencija na tržištu, visoka cijena avio goriva, visoki troškovi iznajmljivanja aviona i restauracije avionskih motora, te naslijeđeni gubici nacionalne avio-kompanije, u velikoj mjeri opterećuju redovno poslovanje. Naglašeno je, takođe, da se mora nastaviti tendencija urednog, adekvatnog i odgovornog rukovođenja kompanijom, te je shodno navedenom saziv Odbora direktora ostao isti, sa profesionalnom funkciom predsjednika. Očekuje se da u 2019. godini kompanija uz podršku većinskog vlasnika završi proces finansijske konsolidacije i donese razvojnu strategiju, koja uključuje obnovu flote i organizaciono restrukturiranje kompanije.

Pregled posljednjih vesti