Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Poziv za sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara Montenegro Airlines AD Podgorica 29.06.2020. godine

26. maj 2020.

"Montenegro Airlines" AD Podgorica
Broj: 2810
Podgorica 26.05.2020. godine

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 17 Statuta "Montenegro Airlines" AD Podgorica, (zav.br. 1586 od 21.03.2018.g.) i Odluke Odbora direktora zav. br. 2809 od 26.05.2020. godine, Odbor direktora Društva:

SAZIVA
redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica

 1. Sjednica Skupštine akcionara održaće se u ponedjeljak 29.06.2020. godine u Podgorici, u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Beogradska br. 10, sa početkom u 10:00 časova.
 2. Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica predlaže se sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa Skupštine akcionara Društva.
  3. Prijedog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja menadžmenta za 2019. godinu.
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog ovlašćenog revizora za 2019. godinu.
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog ovlašćenog revizora za 2020. godinu.
  7. Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva.
  8. Prijedlog Odluke o izboru/imenovanju članova Odbora direktora Društva.
  9. Prijedlog Odluke o prestanku mandata članova Revizorskog odbora Društva.
  10. Prijedlog Odluke o izboru/imenovanju članova Revizorskog odbora Društva.
 3. Materijal sa prijedlozima odluka za redovnu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ul. Beogradska br. 10, u kancelariji Sekretara Društva, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 4. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljana spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
 5. Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
 6. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni na Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
 7. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva: www.montenegroairlines.com. Sve dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine akcionara Društva mogu se dobiti na telefon: 020/405-502.

Odbor direktora
Predsjednik
Nikola Vukićević

Poziv za Skupštinu akcionara možete preuzeti i u formatu.

Pregled posljednjih vesti