Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Obavještenje o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

05. januar 2021.

"Montenegro Airlines" AD Podgorica

Na osnovu člana 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020.g.) i člana 17 Statuta "Montenegro Airlines" AD Podgorica, (zav.br. 3724 od 29.06.2020.g.), Odbor direktora Društva saziva:

VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
MONTENEGRO AIRLINES AD PODGORICA

 1. Vanredna sjednica Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica održaće se u ponedjeljak 08.02.2021. godine u Podgorici, u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Beogradska br. 10, sa početkom u 10:00 časova.
 2. Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Montenegro Airlines" AD Podgorica utvrđen je sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg vanredne Skupštine akcionara Društva.
  2. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara Društva.
  3. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
  4. Predlog Odluke o izboru/imenovanju članova Odbora direktora Društva.
 3. Materijal sa predlozima odluka za vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupan na uvid akcionarima, u zakonskom roku, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ul. Beogradska br. 10, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
 4. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara, Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica, na dan pribavljana spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.
 5. Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave vlasnika akcija, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave ili ovjerene kopije lične isprave.
 6. Kvorum za punopravan rad Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni na Skupštini ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
 7. Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva: montenegroairlines.com. Sve dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine akcionara Društva mogu se dobiti na telefon: 020/405-507 i 020/405-502.

Odbor direktora
Predsjednik
Nikola Vukićević s.r.

Poziv za Skupštinu akcionara možete preuzeti i u formatu.

Pregled posljednjih vesti