Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Rent-a-car
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com
Nastavite putovanje sa našim partnerom
Sixt.de

Priprema za putovanje

 • Info o karti

  ELEKTRONSKA KARTA

  Elektronski ticketing je procedura za izdavanje karte standardizovana od strane IATA-e (Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj), a predstavlja zamjenu papirnih kupona za let elektronskim kuponima tj. prikazom sačuvanim u bazi podataka. Putnik dobija itinerer kupon sa informacijama koje se odnose na njegovo putovanje.

  Pravni okvir elektronske karte: Putniku se predaje tekst Ugovora o prevozu, tj. odjeljci iz Uslovi prevoza. Boarding karta je dokaz o izvršenju Ugovora o prevozu.

  ITINERER KUPON

  Ovaj dokument sadrži informacije o putovanju (plan puta, potvrda o plaćanju, obavezne pravne elemente). Itinerer kupon predstavlja dio elektronske karte i sadrži ugovor o prevozu između putnika i kompanije. U slučaju slanja putem faxa ili e-mailom, izdaje se samo jedan kupon sa informacijama o putovanju i naplatama. Itinerer kupon se uvijek mora dati putniku. Može biti za jednog ili više putnika.

 • Check-in

  VRIJEME PRIJAVE NA ODLET

  Kako bi se nesmetano obavio prijem prtljaga, kontrola putnih dokumenata i ukrcavanje u avion, preporučujemo da na aerodromu budete 120 minuta prije polaska Vašeg aviona. Imajte na umu da se check-in šalter zatvara 30 minuta pred let i da nakon toga nema mogućnosti ulaska u avion. To je redovna procedura koja se mora ispoštovati, kako bi se omogućilo da avion poleti na vrijeme.

  ČEKIRANJE PRTLJAGA DO KRAJNJEG ODREDIŠTA

  Ukoliko Vaš plan putovanja uključuje više prevozilaca, svoj prtljag možete čekirati do krajnjeg odredišta, ukoliko ne pravite prekid u putovanju duži od 24 časa.

 • Informacije o vizama

  INFORMACIJE O VIZAMA

  Sigurno ne biste željeli da zbog toga što nijeste obezbijedili vizu doživite neprijatno iskustvo kao što je odbijanje ulaska u zemlju odredišta ili plaćanje kazne. Prilikom planiranja putovanja, obavezno provjerite da li je Vaš pasoš validan, i postarajte se da obezbijedite sva zakonom propisana putna dokumenta i vize.

  Napominjemo da ste u obavezi da pribavite sva putna dokumenta i postupite u skladu  zemalja iz kojih putujete, ka kojima putujete ili kroz koje tranzitirate. Informacije o vizama se mogu dobiti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja obuhvaćenih vašim itinererom.

  USLOVI ZA ULAZAK STRANIH DRŽAVLJANA U CRNU GORU

  Ako putujete u Crnu Goru, informacije o vizi se mogu provjeriti na zvaničnom internet sajtu crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova: www.mvpei.gov.me/konzularni-poslovi/Vizni-rezim-ino.

  USLOVI ZA ULAZAK DRŽAVLJANA CRNE GORE U ŠENGEN ZONU

  Ako želite, zaposleni u našim poslovnicama mogu Vam pružiti informacije i pomoć u vezi sa pribavljanjem odgovarajućih dokumenata. Međutim, svrha tako pruženih informacija je samo da Vam posluže kao smjernice (ne možete se oslanjati samo na njih), i mi nećemo snositi odgovornost za bilo kakve posljedice koje biste mogli imati zbog nepotpunih dokumenata.

  Shodno opštim uslovima za ulazak u zemlje EU, odnosno Šengen zone, koji se primjenjuju na državljane svih trećih zemalja, od crnogorskih državljana se na granici, osim biometrijskog pasoša, može tražiti da ispune i sljedeće uslove:

  • Da preciziraju mjesto boravka (tj. da pokažu pozivno ili garantno pismo, turistički vaučer, hotelsku rezervaciju ili navedu adresu na kojoj će boraviti);
  • Da posjeduju dokaz o dovoljnim novčanim sredstvima za predviđeni boravak, tranzit i povratak u matičnu državu, u gotovini ili na kreditnim karticama (novčani iznosi se od zemlje do zemlje kreću od 40 do 70 eura po danu boravka);
  • Da u Šengenskom informacionom sistemu (SIS) protiv njih nije zabilježena mjera zabrane ulaska;
  • Da se prije namjeravanog ulaska u Šengen zonu u toj zoni nijesu već zadržavali više od 90 dana u periodu od šest mjeseci;
  • Da ne predstavljaju opasnost za javni red i mir, unutrašnju bezbjednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje članice EU.

  Obavještavamo Vas da prilikom putovanja za Republiku Francusku, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku Sloveniju, Republiku Srbiju, Republiku Italiju, kraljevinu Norvešku, Švajcarsku Konfederaciju, Češku Republiku, Republiku Austriju i Slovačku Republiku putnici moraju imati pasoš čiji je rok važenja najmanje tri mjeseca nakon planiranog odlaska iz navednih zemalja.

  Napominjemo da gore navedeno pravilo važi za sve zemlje Šengen zone.

  Za državu Izrael i Rusku Federaciju putnici moraju posjedovati pasoš čiji je rok važenja najmanje šest mjeseci od dana odlaska sa teritorije navedenih zemalja.

  Napominjemo da sve navedene informacije služe samo kao smjernice, a putnici su dužni da se sami detaljno informišu kod nadležnih organa.

  Informacije o vizama za državljane Crne Gore možete naći ovdje: www.mvpei.gov.me/konzularni-poslovi/vizni-rezim-cg.

  Preuzmite Obavještenje Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa putovanjem bez viza za državljane Crne gore .

  NAPOMENA: Neke zemlje traže izvjesne dodatne podatke o putnicima (API), te od Vas može biti zatraženo da prilikom pravljenja rezervacije saopštite podatke kao što su: pol, ime (kao na pasošu), prezime (kao na pasošu), datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša, datum izdavanja pasoša i datum njegovog važenja, zemlju koja je izdala pasoš. Ovi podaci se šalju pograničnim vlastima 72 sata prije leta, odnosno u okviru 72 sata uoči leta, ako se rezervacija pravi u tom periodu.

 • Priprema prtljaga za putovanje

  Vaš prtljag može da sadrži predmete za ličnu upotrebu, lične i druge stvari koje koristite za odijevanje, upotrebu ili radi udobnosti tokom putovanja.

  Savjetujemo da se držite sljedećih preporuka:

  • Upišite svoje ime i adresu, kako na spoljašnjoj, tako i na unutrašnjoj strani prtljaga;
  • Upišite i privremenu adresu (npr. naziv i adresu hotela u kom odsijedate)
  • Zaključajte prtljag, ili ga umotajte jakom trakom, kako bi se spriječilo njegovo otvaranje i gubljenje stvari;
  • Vrijedne i lomljive predmete, važna dokumenta i novac nositi isključivo u ručnom prtljagu;
  • Uklonite sa prtljaga sve prtljažne priveske od prethodnih putovanja;
  • Kamere i fotoaparate možete nositi sa sobom i upotrebljavati na letovima Montenegro Airlinesa, ali vi koji putovanje nastavljate drugom aviokompanijom, treba da imate na umu da postoje zemlje koje ne dozvoljavaju upotrebu kamera, fotoaparata i dogleda u avionima i na aerodromima.

  *Napomena: Na letovima gdje je Montenegro Airlines operativni prevozilac invalidi mogu besplatno nositi jedna invalidska kolica i/ili druga neophodna pomagala.
  Detaljne informacije o prtljagu možete pronaći na sljedećoj stranici: https://montenegroairlines.com/informacije_i_servis/prtljag.

 • Predati prtljag - dozvoljena količina besplatnog prtljaga

  Kupovinom karte stičete pravo na prevoz određene količine prtljaga besplatno. Količina besplatnog prtljaga zavisi od klase servisa i rutinga na karti koju ste kupili.

  Montenegro Airlines od 01. januara 2013. na svojim letovima primjenjuje komadni princip dozvoljenog prtljaga, kao i obračuna viška prtljaga. To znači da se na vašoj karti u polju za dozvoljeni prtljag nalazi oznaka PC i ona označava maksimalan broj komada kofera-torbi koji je dozvoljeno da ponesete sa sobom 1PC jedan komad, 2PC dva komada.

  Pri pakovanju prtljaga vodite računa da ni jedan komad nije teži od 23kg ukoliko putujete ekonomskom klasom, odnosno 32kg ukoliko putujete biznis klasom.

  U donjoj tabeli možete naći detaljna pravila o količini besplatnog prtljaga.

  YM - DOZVOLJENA KOLIČINA BESPLATNOG PRTLJAGA
  TIP PUTNIKA BIZNIS KLASA EKONOMSKA KLASA
  ODRASLI - ADT
  DJECA - CHD
  2 komada 1 komad
  Max težina 32 kg po komadu Max težina 23 kg po komadu
  Max dimenzija 158 cm* po komadu
  (zbir 3 dimenzije)
  Max dimenzija 158 cm* po kom.
  BEBE - INF 1 komad
  Max težina 10 kg po komadu
  Max dimenzija 158 cm* po komadu
  + 1 sklopiva dječija kolica ili 1 sjedište za bebu
  *YM stalni putnici
  - imaoci zlatne &
  srebrne kartice
  2 komada 1 komad
  Max težina 32 kg po komadu
  (nema prekoračenja težine)
  Max težina 32 kg po komadu
  Max dimenzija 208 cm* po komadu
  (nema prekoračenja dim.)
  Max dimenzija 158 cm* po komadu
  * Max dimenzija = dužina + širina + visina

  Napomene:

  • Na letovima gdje je Montenegro Airlines operativni prevozilac invalidi mogu besplatno nositi jedna invalidska kolica i/ili druga neophodna pomagala.
  • Ukoliko kombinujete Montenegro Airlinesov let sa letom nekog drugog prevoznika, napominjemo da se pravila za dozvoljeni prtljag drugog prevozioca mogu takođe primijeniti na Montenegro Airlinesov let ukoliko taj prevozilac saobraća na letu sa najvećom razdaljinom u kombinovanom itinereru. Zato vas molimo da pogledate dozvoljenu količinu prtljaga koja je navedena na karti jer ona može biti izražena i u težinskom konceptu kada se ograničava ukupna težina prevezenog prtljaga ali ne i broj komada koji nosite sa sobom npr. 20K ili 30K. Takođe provjerite pravila o prevozu prtljaga drugog prevozioca.
  • U skladu sa US-DOT pravilima prvi prevozilac naveden na vašoj karti određuje pravila za prevoz prtljaga za čitavo putovanje.