Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Check in
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Obavještenja za putnike

Montenegro Airlines pristupio programu Aviation industry charter for COVID-19

Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) uvrstila je našu kompaniju na spisak evropskih kompanija koje su pristupile programu Aviation industry charter for COVID-19.

Pridruživanjem ovom programu Montenegro Airlines je potvrdio da ispunjava smjernice propisanog COVID-19 protokola zdravstvene zaštite koji se primenjuje u vazduhoplovstvu. Zaštita zdravlja i sigurnost putnika i posade su naš prioritet.

https://www.easa.europa.eu/aviation-industry-charter-covid-19


Informacije o mjerama ulaska u određene zemlje

S obzirom na postepeno ukidanje mjera zabrane vazdušnog saobraćaja, uslove i procedure ulaska u određenu zemlju, možete pronaći na IATA sajtu (Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz) u sekciji "Travel Centar" (na linku ispod).

Potrebno je da unesete podatke o pasošu, zemlju u koju želite da putujete, zemlju iz koje započinjete putovanje i nakon toga dobićete odgovor da li postoje ograničenja ulaska i kakva je procedura ukoliko je moguće putovati na tu destinaciju. Podaci se svakodnevno ažuriraju u skladu sa promjenama u mjerama brojnih država, te stoga može koristiti kao bitan izvor informacija na jednom mjestu.

Informacije o ulasku u određene zemlje se mogu dobiti i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja obuhvaćenih vašim itinererom.

Putnici su u obavezi da se prije putovanja informišu o opštim preporukama nadležnih zdravstvenih institucija i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima kako bi se upoznali sa propisima za ulazak u zemlju u koju putuju.

Link: www.iatatravelcenter.com.

 • Uputstva za ulazak u Švajcarsku

  Shodno zakonskim regulativama Švajcarske, svi putnici koji ulaze u ovu državu, od 2. juna 2020. godine, moraju ispuniti prije slijetanja kontakt formular, koji možete preuzeti ovdje i dostaviti nakon ukrcavanja našem kabinskom osoblju. Ukoliko ne dostavite već ispunjeni formular, kolege u avionu će vam uručiti primjerak koji je neophodno ispuniti i vratiti nazad.

  Sve kompanije koje lete ka Švajcarskoj su obavezne prema lokalnom zakonodavstvu da ispoštuju ovu proceduru i pomenute liste dostave državi ulaska po zahtjevu.

  Formular sadrži osnovne kontakt podatke i njegova jedina svrha jeste jednostavnije kontaktiranje putnika u slučaju da se utvrdi da je neko od putnika bio zaražen novim korona virusom. Ovi podaci će se čuvati u skladu sa najvišim standardima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka, i biti uništeni nakon mjesec dana.

  FORMA

  Crnogorskim državljanima sa validnom dozvolom boravka u Švajcarskoj (EU/ EFTA/ Šengen prostor) dozvoljen je ulazak u navedenu državu nakon 15. juna 2020. godine, bez obaveze karantina (osim ukoliko ne pokazuju jasne znake moguće infekcije Covid-19 virusom, u kom slučaju se savjetuje da ne kreću na putovanje). Građani Crne Gore koji nemaju navedenu boravišnu dozvolu, a imaju jak razlog za ulazak zahtjev za odobrenje za ulazak mogu podnijeti putem mejl adrese corona@sem.admin.ch. Za povezivanje sa članom porodice u Švajcarskoj potrebna je posebna dozvola od švajcarskih vlasti - Viza tipa D izdata od Švajcarske ili Laissez Passer izdata od strane Državnog sekretarijata za migracije Švajcarske (SEM) ili zvanično pismo od kancelarije za migracije. Može se tražiti putem adrese corona@sem.admin.ch.

  Crnogorski državljani još uvijek ne mogu ući turistički u Švajcarsku Konfederaciju. Građani Crne Gore koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj mogu ulaziti u ovu državu od 23. jula uz obavezan karantin ili samoizolaciju u trajanju od 10 dana.

  Tranzit: Putnicima je dozvoljen tranzit u drugu zemlju Šengena iz koje imaju dozvolu boravka, radnu dozvolu ili nacionalnu vizu. Više detalje o zatvaranju granica i izuzecima možete pronaći na: www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell.

  Opšta pitanja o ulasku u Švajcarsku mogu se naći na sajtu Državnog sekretarijata za migracije: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq.

 • Uputstva za ulazak u Dansku

  Strancima ulazak u Dansku nije dozvoljen, osim ako imaju opravdan razlog za to. Uslovi ulaska mogu se provjeriti na https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark pod naslovom: If you are travelling to or from Denmark. Za pitanja u vezi sa time šta se smatra opravdanim, možete pozvati specijalnu liniju danske policije koja je otvorena radnim danima od 08.00 do 16.00 i vikendom i praznicima od 09.00 do 14.00, na broj +45 7020 6044.

  Za državljane Njemačke i skandinavskih zemalja važe posebni uslovi i takođe se mogu naći na gore datom linku.

  Kako veliki broj putnika za Kopenhagen nastavlja putovanje za Švedsku za crnogorske rezidente i državljane koji borave u Crnoj Gori je od 04. jula dozvoljen ulazak u tu zemlju.

  Preporučujemo da prije putovanja sve informacije provjerite i na zvaničnom sajtu švedskih vlasti https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/. Kao što je navedeno na sajtu, ocjena ispunjavanja kriterijuma će se ažurirati svake dvije sedmice.

  Takođe, Crna Gora je otvorila svoje granice za rezidente/ državljane zemalja EU, pa i Švedske, i to važi od 06. jula:

  Više informacije možete pronaći na:

  Napomena*: Prilikom ulaska u bilo koju od zemalja posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi.

 • Uputstva za ulazak u Austriju

  Od 17.10.2020. godine na snagu su stupili novi propisi koji se odnose na ulazak u Austriju i ostaće na snazi do 31.03.2021. godine.

  Sva lica koja direktno putuju iz Crne Gore u Austriju, i sva lica koja su boravila u Crnoj Gori 10 dana prije ulaska u Austriju moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 h, u vidu ljekarskog uvjerenja (za obrasce na njemačkom i engleskom jeziku pogledajte prilog) prilikom ulaska u Austriju.

  Ukoliko nije bilo moguće testirati se u Crnoj Gori

  • Obavezno je obaviti PCR testiranje u roku od 48 h nakon ulaska u zemlju
  • Obavezan je karantin, koji treba započeti i biti u istom sve dok se ne dobiju negativni rezultati testiranja

  Državljanima Crne Gore (ili državljanima trećih zemalja) uglavnom nije dozvoljen ulazak u Austriju

  Postoje izuzeci od ove zabrane ulaska za državljane Crne Gore (ili državljane trećih zemalja) koji:

  • Imaju važeću boravišnu dozvolu za Austriju
  • Imaju vizu D koju je izdala Austrija
  • Su članovi porodice austrijskih državljana, državljani EU, Evropskog ekonomskog prostora, državljani Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva kao i lica koja sa njima žive u istom domaćinstvu
  • Sezonski radnici u poljoprivredi, šumarstvu ili turizmu
  • Ulaze u zemlju u poslovne svrhe (potreban pisani dokaz)
  • Humanitarni radnici/zdravstveni radnici/medicinske sestre
  • Ulaze u zemlju radi započinjanja ili nastavljanja studija
  • Ulaze u zemlju u istraživačke svrhe
  • Ulaze u zemlju iz medicinskih razloga (vidjeti obrazac u prilogu)

  Aerodromski tranzit/ tranzit automobilom, autobusom ili vozom kroz Austriju je moguć bez PCR testa ili karantin, ako je osigurano neposredno napuštanje teritorije Austrije (potrebni odgovarajući dokazi)

  Obrazac tranzitne deklaracije (vidjeti priloge) mora biti popunjen i potpisan.

  Ulazak bez ograničenja (bez PCR testa i karantina) je moguć u sljedećim slučajevima:

  • U svrhu održavanja robnog i putničkog prometa
  • Za repatrijaciona putovanja/letove
  • Iz razloga koji spadaju u porodični kontest a koji su vrijedni razmatranja (potreban pisani dokument)
  • Iz imperativnih razloga njege životinja
  • Iz uvjerljivih razloga za mjere potrebne u poljoprivredi i šumarstvu
  • U kontestu transfernih putovanja/letova

  Priloge možete preuzeti/ pogledati u formatu:

 • Uputstva za ulazak u Njemačku

  Na osnovu aktuelnih mjera koje se odnose na ulazak u SR Njemačku iz rizičnih područja svako lice koje ulazi u Njemačku, a koje je 14 dana prije ulaska boravilo u rizičnom području (uključujući Crnu Goru) obavezno je da se po stupanju na njemačku teritoriju direktno uputi prema mjestu boravka/stanovanja; samoizoluje u objektu stanovanja/boravka do dobijanja rezultata (negativnog) testa na COVID-19, odnosno po dostavljanju negativnog testa na korona virus lokalnim zdravstvenim vlastima, kontaktira email-om ili telefonom nadležnu zdravstvenu kancelariju u mjestu boravka/stanovanja.

  Putnici su u obavezi da se upoznaju sa Naredbom saveznog ministarstva zdravlja u vezi sa putovanjima.

  Preuzmite/ pogledajte ovaj dokument u formatu

  Napomena: Promjena u PLC proceduri za letove koji se obavljaju iz rizičnih područja van Šengen zone koja su stupila na snagu su sljedeća:

  • Putnici su u obavezi da popune tzv. kartice za lociranje putnika - PLC (passenger locator card), koje će im uručiti predstavnici zemaljske operative, kako bi ih Federalna policija proslijedila Imigracionoj. Podaci putnika će biti provjereni na licu mjesta i dostavljeni nadležnim zdravstvenim institucijama, kako bi nadgledale poštovanje propisanih mjera.

  Za letove iz rizičnih područja Šengen zone PLC procedura ostaje nepromijenjena, odnosno putnici su u obavezi da popune dvije tzv. lokator kartice i iste predaju kabinskom osoblju. Jedna kartica ostaje kod putnika, a druga se proslijeđuje lokalnim zdravstvenim vlastima, kako bi nadgledale poštovanje mjera samoizolacije.

  Pogledajte/ preuzmite PCL na engleskom i/ili njemačkom

  Napominjemo da u PLC formi treba unijeti adresu boravka u Njemačkoj, a ne adresu u zemlji porijekla.

  Prilikom ulaska u SR Njemačku iz rizičnog područja obavezno je testiranje na COVID-19. Ukoliko lice koje dolazi iz rizičnog područja može da dokaže da nije zaraženo COVID-19 (negativan test ne stariji od 48h izdat od strane priznate biološko-molekularne laboratorije), karantin nije obavezan u većini saveznih pokrajina. Robert Koh institut (RKI) je uvrstio Crnu Goru na pozitivnu listu zemalja čije molekularno-biološke testove (PSR) na korona virus (SARS-CoV-2) smatra validnim. Međutim, određene pokrajine zahtijevaju dodatni test nakon nekoliko dana. Alternativno, a što i dalje važi za putnike iz Crne Gore, testiranje je potrebno i moguće obaviti po ulasku u SR Njemačku na graničnim prelazima, uključujući aerodrome, ili u mjesti boravka/stanovanja.

  Test je, za sada, besplatan za putnike iz rizičnih područja i to do 72h nakon ulaska na njemačku teritoriju. Ukoliko se testiranje ne obavi u navedenom roku, testiranje je obavezno uraditi u roku od 14 dana od ulaska, ali plaćanje testa je o trošku putnika. Za putnike koji dolaze iz područja koja nijesu rizična, testovi će biti besplatni do 14. septembra 2020. godine.

  Rezultate testa je potrebno sačuvati/zadržati najmanje 14 dana nakon ulaska u Njemačku, bez obzira da li je test urađen prije ili nakon ulaska, te isti dostaviti lokalnom zdravstvenom organu, na zahtjev. Lica koja se ne testiraju u roku od 14 dana od ulaska iz rizičnog područja, odnosno ne testiraju se u skladu sa obavezom, rizikuju plaćanje visokih kazni, u skladu sa lokalnim propisima (do 25 000 eura). Budući da ste kao putnici u međunarodnom saobraćaju informisani o svojim obavezama, očekujemo da savjesno ispoštujete navedenu obavezu (bez da vam se uruči bilo kakva naredba ili rješenje).

  Lica koja tranzitiraju preko njemačke teritorije ne podliježu mjeri samoizolacije, ali nemaju pravo zadržavanja i obavezna su da odmah napuste SR Njemačku. Podrazumijeva se da navedena lica nemaju simptome COVID-19.

  Prema najavama, počev od oktobra 2020. godine, lica koja doputuju iz rizičnih područja će moći da prekinu samoizolaciju najranije petog dana od datuma ulaska, uz negativan test na COVID-19.

  Podsjećamo da ulazak i boravak građana Crne Gore u SR Njemačku i dalje nije moguć, osim u slučaju tzv. važnih razloga.

  Važni razlozi za ulazak iz trećih zemalja su:

  • njemački državljani, građani EU i državljani trećih zemalja sa postojećim pravom boravka u Njemačkoj;
  • zdravstveni radnici i zdravstveni istraživači, kao i osoblje za njegu starijih lica;
  • strani kvalifikovani i visokokvalifikovani radnici čije je zapošljavanje neophodno iz ekonomske perspektive i čiji se rad ne može odložiti ili obavljati u inostranstvu;
  • osoblje angažovano u prevozu robe kao i drugo transportno osoblje;
  • sezonski radnici u poljoprivredi;
  • pomorci;
  • strani studenti čije se studije ne mogu u potpunosti organizovati iz inostranstva;
  • strani članovi porodice koji dolaze u okviru spajanja porodice, kao i posjete iz hitnih porodičnih razloga;
  • lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili zaštita iz drugih humanitarnih razloga;
  • diplomate, zaposleni u međunarodnim organizacijama, vojno osoblje i humanitarni radnici za vrijeme obavljanja svojih dužnosti;
  • "njemački imigranti";
  • putnici u tranzitnom saobraćaju.

  Napominjemo da se boravak u turističke svrhe ne smatra važnim razlogom.

  Prethodno mjesto boravka putnika je presudno za utvrđivanje mogućnosti ulaska, a ne njihova državljanstva.

  Više informacija možete pronaći na linku Ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke: www.bmi.bund.de/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs

 • Uputstva za ulazak u Francusku

  Od 19. avgusta 2020. godine svim putnicima starijim od 11 godina koji dolaze avionom iz Crne Gore biće zatraženo da po izlasku iz aviona pokažu negativan PCR test na korona virus koji ne smije biti stariji od 72 časa. Savjetujemo da test uradite prije dolaska u Republiku Francusku. Ukoliko niste u mogućnosti uraditi test prije putovanja, odmah po dolasku na aerodrom test će vam odrađen. Odgovore na dodatna pitanja u vezi sa testiranjem moguće je dobiti pozivom na "zeleni broj" Ministarstva zdravlja 0800 130 000.

  www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/montenegro

  Podsjećamo da je i dalje na snazi preporuka Savjeta EU koju je prihvatila i Francuska, prema kojoj je od 16. jula zabranjen ulazak državljana Crne Gore koji nemaju boravak u EU.

  Ulazak u Francusku dozvoljen je bez ograničenja samo sljedećim kategorijama putnika:

  • Francuski državljani, u pratnji supružnika i djece;
  • Državljani Evropske Unije, kao i Andore, Ujedinjenog kraljevstva, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švajcarske i Svete Stolice, sa prebivalištem u Francuskoj ili koji tranzitiraju kroz Francusku da stignu do njihove zemlje porijekla ili primarnog boravišta, praćeni sa supružnicima i djecom;
  • Državljani trećih država, koji posjeduju francusku ili boravišnu dozvolu neke od zemalja Evropske unije ili validnu vizu za dugoročni boravak, sa prebivalištem u Francuskoj ili tranzitom kroz Francusku radi stizanja u državu Evropske unije u kojoj imaju prebivalište ili su asimilirani;
  • Državljani trećih država, koji tranzitiraju manje od 24h u međunarodnom prostoru kako bi stigli u njihovu zemlju porijekla i koji posjeduju validne putne dokumente za tu zemlju;
  • Diplomatsko osoblje, ili osoblje međunarodnih organizacija sa sjedištem ili kancelarijama u Francuskoj, praćeni supružnicima i djecom;
  • Zdravstveni radnici koji podržavaju borbu protiv COVID19;
  • Kabinsko i kargo osoblje, ali i ovo osoblje koje putuje kao putnici do njihove baze;
  • Strani državljani koji osiguravaju neometan međunarodni promet robe;
  • Prevoznici, uključujući i pomorce.

  Putnici koji ulaze u Francusku sa sobom moraju imati obrazac sa kontakt podacima koji je neophodno pokazati prije ukrcavanja osoblju prevoznika, od strane svih putnika koji putuju u Francusku. Takođe, ovaj obrazac je neophodno dati na uvid graničnim vlastima.

  OBRAZAC

 • Uputstva za ulazak u Italiju

  12. oktobar 2020. godine

  Vlada Italije donijela je odluku o produženju važenja dekreta (donijetog 7. septembra o.g.) o suzbijanju širenja epidemije virusa Covid-19, do 15.oktobra.

  U tom smislu, ostaju na snazi ograničenja ulaska u Italiju iz država koje su na listi najviše zaraženih (lista «F»), na kojoj se nalazi i Crna Gora, ali i ostale mjere koje imaju za cilj spriječavanje širenja virusa Covid-19. To znači da će do 15. oktobra nastaviti da važi zabrana ulaska i tranzitiranja kroz Italiju za one koji su u prethodnih 14 dana boravili u nekoj od zemalja sa liste «F» (Jermenija, Bahrein, Bangladeš, BiH, Čile, Kuvajt, S. Makedonija, Moldavija, Oman, Panama, Peru, Dominikanska republika, Kosovo, Kolumbija), među kojima je i Crna Gora.

  Izuzeci od pravila se odnose na:

  • Državljane EU i njihove članove porodice, koji su imali stalni boravak u Italiji prije 16. jula o.g.;
  • Posade prevoznih preduzeća u drumskom saobraćaju;
  • Diplomate i osoblje DKP u Italiji;
  • Vojna lica koja su upućena na vršenje vojnih dužnosti.

  Lica kojima je dozvoljen ulazak u Italiju (kao što je gore navedeno) podliježu obavezi kućne izolacije u trajanju od 14 dana.

  Takođe, proglašena je nova faza vanrednog stanja koja će trajati do 31. januara 2021. godine, a uvedena je i mjera obaveznog nošenja maske u svim prilikama (na otvorenom i u zatvorenom prostoru).

  U skladu sa donešenom odlukom MZ Roberto Speranca (Roberto Speranza) potpisao je naredbu o uvođenju obaveznog PCR testiranja za sve koji dolaze iz Belgije, Holandije, V. Britanije, R. Češke i 7 regija Francuske i produžio važenje iste mjere za sve koji su doputovali iz: Hrvatske, Malte, Grčke, Španije.

  Sve osobe koje ulaze u Italiju u obavezi su da prevozniku uruče popunjen i potpisan formular lične izjave koji sadrži podatke o državama u kojima se boravilo i tranzitiralo u prethodnih 14 dana, kao i osnovne kontakt podatke.

  Sve osobe koje ulaze u Italiju u obavezi su da prevozniku uruče popunjen i potpisan formular lične izjave koji sadrži podatke o državama u kojima se boravilo i tranzitiralo u prethodnih 14 dana, kao i osnovne kontakt podatke.

  Putnici su u obavezi da formular "Self Sertification - Persons arriving from abroa" popunjen i potpisan od strane predstavnika avio-kompanije (Station manager) predaju pograničnoj policiji na aerodromu u Italiji.

  Takođe, obaveza putnika je da formular "Self Certification - Social distancing" popune prilikom čekiranja i predaju predstavniku kompanije na aerodromu sa kojeg polijeću.

  Sve informacije za ulazak u Italiju možete naći na sajtu MVP Italije u rubrici www.esteri.it.

  Self Certification - Persons arriving from abroad

  Self Certification - Social distancing

 • Uputstva za ulazak u Srbiju

  Počev od 18. septembra 2020. godine, stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji dolaze iz sljedećih država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom - Republika Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, prilikom pasoške kontrole biće uručivano pisano obavještenje kojim se upozoravaju na obavezu javljanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom Zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice, i to putem elektronske prijave na sljedeću elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs.

  Obaveza javljanja ambulanti ili zavodu za javno zdravlje ne odnosi se na:

  • akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
  • lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta;
  • lica koja su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta;
  • na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
  • članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi o posadama:
  • teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
  • teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 sata za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju republike Srbije u slučaju nizvodne polovidbe;
  • autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
  • železničkih vozila i vozopratno osoblje i
  • humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

  Ulazak u Republiku Srbiju, radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti, regulisan je na sljedeći način:

  • stranim državljanima koji u Republiku Srbiju dolaze iz Republike Severne Makedonije, Republike Bugarske, Rumunije i Republike Hrvatske dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ako posjeduju negativan PCR test ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne nacionalne laboratorije zemlje iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju.

  Pomenuti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju ne primjenjuju se na državljane Republike Srbije koji dolaze iz gorenavedenih država.

  Od navedenih uslova izuzete su sljedeće kategorije stranih državljana koji ulaze u Republiku Srbiju iz gore navedene četiri zemlje:

  1. strani državljani u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
  2. strani državljani koji su bili u tranzitu ne dužem od 12 časova kroz Severnu Makedoniju, Republiku Bugarsku, Rumuniju i Republiku Hrvatsku;
  3. strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;
  4. posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
  5. posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija i posadi, osoblju i putnicima koji su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
  6. akreditovani članovi osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;
  7. djeca do 12 godina starosti, ako roditelj, staratelj ili lice iz porodičnog domaćinstva koje je u pratnji djeteta poseduje negativan PCR test ne stariji od 48 sati;
  8. strani državljani prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe, ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, kada se radi o posadama:
   • teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
   • teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
   • autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
   • željezničkih vozila i vozopratno osoblje i
   • humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem;
  9. državljani susjednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta.
  10. državljani susjednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

  Više informacije možete pronaći na: www.mfa.gov.rs/sr/teme/corona19172020

 • Uputstva za ulazak u Crnu Goru

  http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke

  ULAZAK U CRNU GORU - DRŽAVLJANI CG I STRANCI SA PREBIVALIŠTEM U CG

  Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

  • Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa "zelene liste" ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa "zelene liste", i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan "zelene liste", i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan "zelene liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

  "Zelena lista": države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve.

  • Uz negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG dobijen ELISA serološkim testom ili uz negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM star ne više od 72 sata ako dolazi iz neke od država sa "žute liste" ili dolazi iz neke od država sa "zelene liste", a u periodu od 15 dana pred ulazak u Crnu Goru je boravio u nekoj od država sa "žute liste".

  Ukoliko je državljanin Crne Gore ili stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori boravio u nekoj od država sa "žute liste" do 48 sati omogućava se povratak bez obaveze testa, s tim što se po povratku u Crnu Goru propisuje mjera zdravstvenog nadzora koja podrazumijeva slobodno kretanje, ali svakodnevno praćenje simptoma i javljanje nadležnom ljekaru do isteka Rješenja koje po povratku izdaje Sanitarna inspekcija.

  "Žuta lista": Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Makedonija i Srbija.

  Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

  • Državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dvije liste država ili ako je u periodu od 15. dana prije ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dvije liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u institucionalnu izolaciju ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

  Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

  Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

  ULAZAK U CRNU GORU - STRANCI

  Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove:

  • Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa "zelene liste" ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa "zelene liste", i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan "zelene liste", i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan "zelene liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

  "Zelena lista": države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambijai Zimbabve.

  • Uz negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG ili uz negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM dobijen ELISA serološkim testom star ne više od 72 sata ako dolazi iz neke od država sa "žute liste" ili dolazi iz neke od država sa "zelene liste", a u periodu od 15 dana pred ulazak u Crnu Goru je boravio u nekoj od država sa "žute liste".

  "Žuta lista": Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Makedonija i Srbija.

  Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

  Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dvije liste osim:

  • Ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa "zelene liste" (države Evropske unije - Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska; i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve i da u tom periodu nijesu posjećivali države izvan ove liste.

  U ovom slučaju lice ulazi u Crnu Goru bez dodatnih uslova bez obzira na to čiji je rezident.

  • Ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa "žute liste" (Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Sjeverna Makedonija i Srbija).

  U ovom slučaju lice ulazi u Crnu Goru uz uslove koji važe za rezidente država "žute liste": moraju imati negativan rezultat PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2) star ne više od 72 sata ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus (SARS-CoV-2) klase IgG ili uz negativan rezultat serološkog testa na antitijela klase IgM dobijen ELISA serološkim testom star ne više od 72 sata.

  Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

  NAPOMENA: Prilikom ulaska posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi. Na primjer: Državljanin zemlje izvan liste sa urednim boravkom u državi sa liste tretira se kao državljanin države sa liste jer je rezident države sa liste.

  ULAZAK U CRNU GORU - IZUZETAK - POSEBNE KATEGORIJE

  U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes. Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru Institut za javno zdravlje propisuje za:

  • Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;
  • Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
  • Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija
  • Određene kategorije putnika u tranzitu;
  • Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

  TRANZIT REZIDENATA BIH, KOSOVA I ALBANIJE KROZ CRNU GORU

  Omogućen je tranzit rezidenata susjednih država "žute liste" kroz Crnu Goru između zemalja "žute liste" bez obaveze posjedovanja PCR ili ELISA testa.

  Tranzit se omogućava uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, bez zadržavanja u Crnoj Gori.

 • Uputstva za ulazak u Grčku

  Državljani Crne Gore ne mogu ući u Grčku, budući da je na snazi zabrana ulaska stranih državljana u ovu članicu EU, radi sprječavanja daljeg širenja virusa COVID-19. Ova zabrana ne odnosi se na državljane država - članica EU i država Šengen zone, uključujući njihove supružnike ili lica sa kojima su u legalnoj zajednici, kao i na njihovu maloljetnu djecu.

  Zabrana se takođe ne odnosi na:

  • medicinsko osoblje, istraživače i profesionalce iz oblasti zdravlja, ukoliko pri ulasku u zemlju pokažu licencu za rad ili drugi adekvatan dokument koji dokazuje njihovu profesiju, a pod ulovom da je njihov ulazak u zemlju u poslovne svrhe;
  • lica koja već duži vremenski period imaju boravak u državi - članici EU ili državi zone Šengen, kao i na državljane drugih zemalja koji imaju dozvolu boravka u državi - članici EU ili državi u zoni Šengen;
  • članove državnih delegacija;
  • osoblje diplomatsko-konzularnih predstavništava i delegacija, osoblje međunarodnih i evropskih institucija, članove humanitarnih organizacija tokom obavljanja aktivnosti, vojna lica i pripadnike bezbjednosnih snaga ili grčkog Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu;
  • zaposlene u oblasti transporta, uključujući morski i riječni saobraćaj, posade vazduhoplova, posade i tehničko osoblje letjelica za gašenje požara, kao i vozača kamiona koji su u tranzitu radi transporta robe, kao i apsolutno neophodno osoblje za njihov transport;
  • putnike u tranzitu;
  • studente koji studiraju u Grčkoj;
  • lica koja se bave njegom starijih lica i lica sa posebnim potrebama;
  • sezonske poljoprivredne radnike.

  Gore navedena lica dokazuju svrhu ulaska adekvatnom dokumentacijom i podliježu laboratorijskim analizama.

  Putnici koji dolaze vazdušnim putem iz Bugarske, Rumunije, UAE, Malte, Švedske, Belgije, Španije, Albanije i Sjeverne Makedonije moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

  Ova odluka važi za period od 01.09.2020. do 15.09.2020.

 • Uputstva za ulazak u Irsku

  Novi plan Vlade Republike Irske za borbu protiv korona virusa u narednih šest mjeseci

  Vlada Republike Irske usvojila je novi plan za vođenje zemlje kroz pandemiju korona virusa, u narednih šest mjeseci. Plan se sastoji od pet nivoa sa posebnim mjerama za sprječavanje širenja virusa. Vlada će odlučivati o stepenu koji će važiti u državi, odnosno pojedinim regionima na osnovu savjeta Državnog vanrednog tima za javno zdravlje, koji će imati na umu broj inficiranih u različitim vremenskim razmacima (sedmica, dvije sedmice), broj hospitalizovanih pacijenata, broj pacijenata na odjeljenjima intenzivne njuege, broj preminulih i vrstu prenošenja virusa.


Obavještenje o promjeni pojedinih terminala

Poštovani putnici,
obavještavamo vas da su se neki od terminala sa kojih se odvija saobraćaj naše kompanije, na aerodromima u Evropi promijenili. Tako naši avioni lete na terminal 1, na međunarodnom aerodromu u Frankfurtu; na terminal North, na Gatwick aerodromu, u Londonu; a od 12. avgusta na 2A terminal na aerodromu Charles de Gaulle.


Prelaz državne granice maloljetnih lica sa Republikom Srbijom moguć samo sa važećim pasošem ili ličnom kartom

Obavještenje možete preuzeti u formatu.


Novi način čekiranja na aerodromu u Beču

Poštovani putnici,

Na aerodromu u Beču se od 4. novembra 2019. godine čekiranje za letove Montenegro Airlinesa obavlja na šalterima od br. 350 do br. 378 umjesto na predodređenim šalterima sa natpisom kompanije.

Ono što je novina su check-in kiosci koji se nalaze na terminalu br. 3, sa kojeg polaze letovi MA, gdje će putnici biti u mogućnosti sami obaviti elektronsko čekiranje uz asistenciju osoblja Austrijan Airlinesa, dobijajući pri završenom procesu boarding pass i baggage tag, nakon čega predaju prtljaga vrše na gore pomenutim prihvatnim šalterima (drop-in counters) - od br. 350 do br. 378.

Putnici se mogu čekirati i on-line u okviru 36 h prije leta putem sajta: www.austrian.com.

Ovim sistemom čekiranja putnicima je data mogućnost i da na City Airport Train (CAT) stanicama do 24h prije leta izvrše čekiranje i predaju prtljaga.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranici: https://www.austrian.com/Info/CheckIn_MobileServices/ViennaCityTerminal


Bezbjednosna pravila ponašanja

Poštovani putnici,
Svi vi imate pravo na sigurno, bezbjedno i udobno putovanje našim avionima.

Samovoljno ili neposlušno ponašanje može pokvariti vaše iskustvo tokom leta i predstavljati traumu vama i ostalim putnicima, kao i posadi.

Putnicima koji se ponašaju neprimjereno prije leta može biti uskraćen prevoz, a tokom leta, za takvo ponašanje mogu uslijediti ozbiljne posljedice. Avion se u takvim slučajevima može preusmjeriti ili prinudno sletjeti, vlasti mogu presresti let, a osoba odgovorna za nemirno ili naposlušno ponašanje može biti uhapšena, optužena i/ili gonjena.

U primjere samovoljnog ili nasilnog ponašanja koje može ugroziti sigurnost leta i koje neće biti tolerisano spadaju:

 • Zlostavljanje;
 • Verbalno uznemiravanje;
 • Fizički napad;
 • Seksualno uznemiravanje i/ili nepristojno ponašanje;
 • Zastrašivanje;
 • Neprimjereno ponašanje pod uticajem opojnih sredstava;
 • Odbijanje postupanja prema instrukcijama članova posade;
 • Nepoštovanje zabrane pušenja;
 • Ometanje detektora dima;
 • Uništavanje opreme vazduhoplova (obuhvata i krađu);
 • Ugrožavanje putnika i/ili sigurnosti leta;
 • Korišćenje elektronskih uređaja kada je to zabranjeno.

Zbog toga vas molimo:

 1. Da postupate po instrukcijama članova posade;
 2. Da poštujete članove posade i svoje saputnike;
 3. Da svojim ponašanjem ne ugrožavate svoju, kao ni sigurnost i bezbjednost drugih putnika i samog leta.

Obavještenje za putnike koji putuju u Rusku federaciju

Poštovani putnici,
Savezna Agencija za vazdušni saobraćaj (Federal Air Transport Agency) Ministarstva saobraćaja Ruske Federacije je donijela odluku o dodatnim mjerama bezbjednosti na svim areodromima u Rusiji. Molimo Vas da se upoznate sa tekstom odluke.

Ministarstvo saobraćaja Ruske Federacije
Savezna agencija za vazdušni saobraćaj
(Rosaviatsiya)

Shodno uputstvu Savezne agencije za vazdušni saobraćaj Rusije (Rosaviatsiya), Aerodrom Domodedovo u Moskvi preduzeo je dodatne mjere bezbjednosti: sve tečnosti, gelovi i sprejevi, uključujući proizvode za ličnu higijenu koji se nose u prijavljenom ili ručnom prtljagu moraju biti provjereni.

Ljekovi koji su neophodni za održavanje u životu putnika tokom leta, mogu se nositi u ručnom prtljagu, nakon što ih službeno lice zaduženo za bezbjednost propisno identifikuje pomoću neophodnih sadržaja i opreme.

Putnici su obavezni da preduzmu mjere koje se odnose na zaštitu života i zdravlja i da stave navedene materije u predati prtljag kako bi se ubrzalo obavljanje procedura prije leta.

U slučaju da postoji mogućnost dužeg zadržavanja, molimo vas da dođete na aerodrom ranije.

Montenegro Airlines moli svoje putnike da obrate pažnju na propisane uslove putovanja, kako bi izbjegli eventualne neprijatnosti.


Procedure prilikom kupovine karata za London

Svim putnicima Montenegro Airlinesa od 27.10.2014. godine, prilikom rezervacije karata za London, traže se dodatni podaci iz identifikacionih dokumenata potrebnih za prelazak granice (lična karta/ pasoš/ viza).

Navedeni podaci traže se za svakog putnika iz rezervacije: odraslog, djecu i bebe. Tako se prilikom rezervacije traži:

 • broj pasoša/ lične karte
 • ime zemlje koja je izdala pasoš/ ličnu kartu
 • državljanstvo putnika
 • datum isteka važenja pasoša/ lične karte
 • pol
 • datum rođenja
 • prezime i ime putnika (kako je napisano u pasošu/ ličnoj karti)
 • broj vize
 • mjesto izdavanja vize (grad i država)
 • datum izdavanja vize
 • država rođenja (grad i država)

Sve navedeno se sprovodi na osnovu člana 52. Zakona o graničnoj kontroli (Službeni list CG broj 72/09, 20/11, 40/11 i 39/13), po kome je avio-kompanija Montenegro Airlines u obavezi da na graničnim prelazima dostavi detaljne podatke o svim putnicima na svojim letovima za London.


Obavještenje o validnosti pasoša

Obavještavamo Vas da prilikom putovanja za Republiku Francusku, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku Sloveniju, Republiku Srbiju, Republiku Italiju, kraljevinu Norvešku, Švajcarsku Konfederaciju, Češku Republiku, Republiku Austriju i Slovačku Republiku putnici moraju imati pasoš čiji je rok važenja najmanje tri mjeseca nakon planiranog odlaska iz navednih zemalja.

Napominjemo da gore navedeno pravilo važi za sve zemlje Šengen zone.

Za državu Izrael i Rusku Federaciju putnici moraju posjedovati pasoš čiji je rok važenja najmanje šest mjeseci od dana odlaska sa teritorije navedenih zemalja.

Napominjemo da sve navedene informacije služe samo kao smjernice, a putnici su dužni da se sami detaljno informišu kod nadležnih organa.


Dodatni podaci prilikom rezervacije i kupovine karata

Na osnovu člana 52. Zakona o graničnoj kontroli (Službeni list CG broj 72/09, 20/11, 40/11 i 39/13), avio-kompanija Montenegro Airlines je u obavezi da na graničnim prelazima dostavi detaljne podatke o putnicima na svojim letovima.

Prilikom izrade rezervacije i kupovine karata putem ovog veb sajta, od 24.07.2014. godine, putnici su obavezi da unesu i odgovarajuće podatke na osnovu vrste dokumenta.

Hvala na razumijevanju
Vaš Montenegro Airlines