Montenegro Airlines

Rezervacije

Red letenja

Status putovanja

Hoteli

Rent-a-car
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
Multisegment letovi
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com
Nastavite putovanje sa našim partnerom
Sixt.de

Obavještenja za putnike

Montenegro Airlines pristupio programu Aviation industry charter for COVID-19

Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) uvrstila je našu kompaniju na spisak evropskih kompanija koje su pristupile programu Aviation industry charter for COVID-19.

Pridruživanjem ovom programu Montenegro Airlines je potvrdio da ispunjava smjernice propisanog COVID-19 protokola zdravstvene zaštite koji se primenjuje u vazduhoplovstvu. Zaštita zdravlja i sigurnost putnika i posade su naš prioritet.

https://www.easa.europa.eu/aviation-industry-charter-covid-19


Informacije o mjerama ulaska u određene zemlje

S obzirom na postepeno ukidanje mjera zabrane vazdušnog saobraćaja, uslove i procedure ulaska u određenu zemlju, možete pronaći na IATA sajtu (Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz) u sekciji "Travel Centar" (na linku ispod).

Potrebno je da unesete podatke o pasošu, zemlju u koju želite da putujete, zemlju iz koje započinjete putovanje i nakon toga dobićete odgovor da li postoje ograničenja ulaska i kakva je procedura ukoliko je moguće putovati na tu destinaciju. Podaci se svakodnevno ažuriraju u skladu sa promjenama u mjerama brojnih država, te stoga može koristiti kao bitan izvor informacija na jednom mjestu.

Informacije o ulasku u određene zemlje se mogu dobiti i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja obuhvaćenih vašim itinererom.

Putnici su u obavezi da se prije putovanja informišu o opštim preporukama nadležnih zdravstvenih institucija i upoznaju sa propisima za ulazak u zemlju u koju putuju, na neki od ovih načina.

Link: www.iatatravelcenter.com.

--- Uputstva za ulazak u Švajcarsku ---

Shodno zakonskim regulativama Švajcarske, svi putnici koji ulaze u ovu državu, od 2. juna 2020. godine, moraju ispuniti prije slijetanja kontakt formular, koji možete preuzeti ovdje i dostaviti nakon ukrcavanja našem kabinskom osoblju. Ukoliko ne dostavite već ispunjeni formular, kolege u avionu će vam uručiti primjerak koji je neophodno ispuniti i vratiti nazad.

Sve kompanije koje lete ka Švajcarskoj su obavezne prema lokalnom zakonodavstvu da ispoštuju ovu proceduru i pomenute liste dostave državi ulaska po zahtjevu.

Formular sadrži osnovne kontakt podatke i njegova jedina svrha jeste jednostavnije kontaktiranje putnika u slučaju da se utvrdi da je neko od putnika bio zaražen novim korona virusom. Ovi podaci će se čuvati u skladu sa najvišim standardima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka, i biti uništeni nakon mjesec dana.

FORMA

Crnogorskim državljanima sa validnom dozvolom boravka u Švajcarskoj (EU/ EFTA/ Šengen prostor) dozvoljen je ulazak u navedenu državu nakon 15. juna 2020. godine, bez obaveze karantina (osim ukoliko ne pokazuju jasne znake moguće infekcije Covid-19 virusom, u kom slučaju se savjetuje da ne kreću na putovanje). Građani Crne Gore koji nemaju navedenu boravišnu dozvolu, a imaju jak razlog za ulazak zahtjev za odobrenje za ulazak mogu podnijeti putem mejl adrese corona@sem.admin.ch. Za povezivanje sa članom porodice u Švajcarskoj potrebna je posebna dozvola od švajcarskih vlasti - Viza tipa D izdata od Švajcarske ili Laissez Passer izdata od strane Državnog sekretarijata za migracije Švajcarske (SEM) ili zvanično pismo od kancelarije za migracije. Može se tražiti putem adrese corona@sem.admin.ch.

Crnogorski državljani još uvijek ne mogu ući turistički u Švajcarsku Konfederaciju. Građani Crne Gore koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj mogu ulaziti u ovu državu od 23. jula uz obavezan karantin ili samoizolaciju u trajanju od 10 dana.

Tranzit: Putnicima je dozvoljen tranzit u drugu zemlju Šengena iz koje imaju dozvolu boravka, radnu dozvolu ili nacionalnu vizu. Više detalje o zatvaranju granica i izuzecima možete pronaći na: www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell.

Opšta pitanja o ulasku u Švajcarsku mogu se naći na sajtu Državnog sekretarijata za migracije: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/aktuell/aktuell/faq.

--- Uputstva za ulazak u Dansku ---

Strancima ulazak u Dansku nije dozvoljen, osim ako imaju opravdan razlog za to. Uslovi ulaska mogu se provjeriti na https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark pod naslovom: If you are travelling to or from Denmark. Za pitanja u vezi sa time šta se smatra opravdanim, možete pozvati specijalnu liniju danske policije koja je otvorena radnim danima od 08.00 do 16.00 i vikendom i praznicima od 09.00 do 14.00, na broj +45 7020 6044.

Za državljane Njemačke i skandinavskih zemalja važe posebni uslovi i takođe se mogu naći na gore datom linku.

Kako veliki broj putnika za Kopenhagen nastavlja putovanje za Švedsku za crnogorske rezidente i državljane koji borave u Crnoj Gori je od 04. jula dozvoljen ulazak u tu zemlju.

Preporučujemo da prije putovanja sve informacije provjerite i na zvaničnom sajtu švedskih vlasti https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/. Kao što je navedeno na sajtu, ocjena ispunjavanja kriterijuma će se ažurirati svake dvije sedmice.

Takođe, Crna Gora je otvorila svoje granice za rezidente/ državljane zemalja EU, pa i Švedske, i to važi od 06. jula:

Više informacije možete pronaći na:

Napomena*: Prilikom ulaska u bilo koju od zemalja posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi.

--- Uputstva za ulazak u Austriju ---

Od 31.07.2020. godine prekida se zabrana letova ka/iz Austrije. Naši avioni ka Beču počinju saobraćati od 8. avgusta.

Uredbom Saveznog ministra za socijalna pitanja, zdravstvo, njegu i zaštitu potrošača od 24. jula 2020. godine (Sl. list br. 336/2020), koja je stupila na snagu 27. jula ove godine izmijenjene su prethodne odredbe u vezi sa ulaskom u Austriju, a u cilju sprječavanja širenja Sars-CoV-2 na sljedeći način:

 • Državljani Austrije, država članica EU, Evropskog ekonomskog prostora, Švajcarske i stranci koji imaju prebivalište ili boravište u Austriji, odnosno dozvolu boravka (regulisan boravišni status), a koji dolaze iz rizičnih država u smislu broja inficiranih osoba infekcijom COVID-19, moraju priložiti zdravstveno uvjerenje (negativan PCR test, koji ne smije biti stariji od 72 sata). Ukoliko lica koja iz rizičnih područja dolaze u Austriju ne mogu da prilože test, izriče im se mjera obavezne kućne izolacije, uz obavezu da u roku od 48 sati po ulasku u Austriju obave testiranje, takođe o sopstvenom trošku. Po prijemu negativnog rezultata testa, samoizolacija može biti okončana. U slučaju da lica izbjegavaju testiranje u navedenom roku, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.450 eura.
  Prema Uredbi, u područja sa povećanim rizikom od COVID-19 spadaju: Albanija, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Čila, Egipat, Ekvador, Kosovo, Indija, Indonezija, Iran, Meksiko, Moldavija, Crna Gora, Nigerija, Sjeverna Makedonija, Pakistan, Peru, Filipini, Portugal, Rumunija, Rusija, Švedska, Senegal, Srbija, Južna Afrika, Turska, Ukrajina, SAD i provincija Hubei (Kina).
 • Državljanima Austrije, država EU, Švajcarske i licima sa regulisanim statusom boravka u Austriji, koja dolaze iz država sa stabilonom situacijom po pitanju COVID-19, ulazak u Austriju je omogućen bez ograničenja, ukoliko su 10 dana prije ulaska u Austriju boravili u navedenim državama: Andora, Belgija, Danska, Njemačka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Italija, Hrvatska, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Monako, Holandija, Norveška, Poljska, San Marino, Švajcarska, Slovačka, Slovenija, Španija, Češka, Mađarska, Velika Britanija i Kipar.
 • Osobama iz tzv. "trećih država", koje iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Belgije, Bugarske, Njemačke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Islanda, Italije, Letonije, Lihtenštajna, Litvanije, Luksemburga, Malte, Holandije, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunije, Švedske, Švajcarske, Slovačke, Španije, Češke, Irske, Kipra, Andore, Monaka, San Marina, Vatikana, Velike Britanije žele da uđu u Austriju, a koje su u posljednjih 14 dana boravile u zemljama sa "crvene liste", prilikom ulaska u Austriju potreban je negativan PSR test, koji nije stariji od 72 sata, a i pored toga, bivaju upućeni u desetodnevni karantin, koji ne može biti prekinut i ako lice uradi drugi test.
  Ova pravila se ne odnose na sezonske radnike u poljoprivredi, šumarstvu ili turizmu, kao ni na članove diplomatskih prestavništava, zaposlene u međunarodnim organizacijama i članove ovih porodica koji žive u istom domaćinstvu, humanitarne radnike, kao i zdravstveno osoblje i osoblje za njegu.
  Navedene osobe moraju imati ljekarsko uvjerenje ili moraju biti u desetodnevnom kućnom karantinu. Ukoliko je za vrijeme karantina urađen test, karantin može biti okončan, ako je test na COVID negativan.
 • Tranzit kroz Austriju moguć je ako je obezbijeđen neposredni izlazak iz zemlje. Nije potrebno zdravstveno uvjerenje ili karantin. Prilikom ulaska popunjava se obrazac za ulazak/izjava o tanzitu.
 • Ulazak u Austriju bez ograničenja (bez testa i bez karantina) moguć je radi održavanja robnog i putničkog saobraćaja, u svrhu repatrijacije drumskim i vazdušnim putem, iz posebnih razloga u pojedinačnim slučajevima u krugu porodice, radi hitnog zbrinjavanja životinja u pojedničnim slučajevina, u okviru ekstradicije drumskim ili vazdušnim putem, u hitnim slučajevima u interesu Republike Austrije.
 • Za osobe sa prebivalištem u Austriji, koje se nalaze van teritorije Austrije na dan stupanja na snagu ove Uredbe, odredbe se primjenjuju petog dana od stupanja na snagu ove Uredbe, odnosno 1. avgusta ove godine.

Zahtjev za izradu testa na COVID 19

--- Uputstva za ulazak u Sloveniju ---

Podsjećamo, uredbom koja je stupila na snagu 20. jula ove godine Crna Gora je sa tzv. žute liste premještena na tzv. crvenu listu zemalja, čijim državljanima se prilikom ulaska u Sloveniju određuje mjera obaveznog karantina (samoizolacije) u trajanju od 14 dana.

Karantin važi i za sve koje ulaze u Sloveniju, a imaju stalni ili privremeni boravak u zemljama sa pogoršanom epidemiološkom situacijom (crvena lista), kao i za lica koja iz ovih zemalja ulaze u Sloveniju, bez obzira na državljanstvo ili zemlju prebivališta, osim ako se nalaze među izuzecima definisanim članom 10. aktuelne Uredbe, a to su:

 • Lica u tranzitu preko teritorije Slovenije, koju moraju napustiti u roku od 12h od ulaska;
 • Nosioci diplomatskih pasoša;
 • Osobe koje dolaze u poslovne svrhe, a koje posjeduju potvrdu nadležnog ministarstva da bi određivanje karantina uzrokovalo veću društvenu ili ekonomsku štetu, uz negativan test na COVID-19, ne stariji od 36h i urađen u zemlji članici EU;
 • Osobe sa zakazanim ljekarskim pregledom, uz potvrdu o terminu od strane ljekara/ klinike i uz negativan rezultat testa na COVID-19, uz negativan test na COVID-19, ne stariji od 36h i urađen u zemlji članici EU;
 • Osobe koje prelaze granicu radi uključenosti u sistem obrazovanja Republike Slovenije ili naučno-istraživačku djelatnost na teritoriji R. Slovenije i njihovi roditelji ili druge osobe koje bi eventualno vozile do Slovenije i napustile zemlju u roku od 24h, uz negativan rezultat testa na COVID-19, ne stariji od 36h i urađen u zemlji članici EU;
 • Osobe koje dolaze na pogreb bližnjem srodniku i napuštaju Sloveniju u roku od 24h, uz negativan rezultat testa na COVID-19, ne stariji od 36h i urađen u zemlji članici EU;
 • Osobe koje prelaze granicu iz porodičnih razloga (radi posjete bliskom članu porodice i sl.) a koji napuštaju Sloveniju u roku od 24h, uz negativan rezultat testa na COVID-19, ne stariji od 36h i urađen u zemlji članici EU;
 • Osobe koje dolaze iz nužnih i neodložnih ličnih razloga i napuštaju državu u roku od 24h, uz dokaz povoda zbog kojeg dolaze, uz negativan rezultat testa na COVID-19, ne stariji od 36h i urađen u zemlji članici EU;
 • Pripadnici stranih sigurnosnih organa (policije ili pravosuđe) koji po ulasku u R. Sloveniju obavljaju operativni zadatak predaje ili izručenja tražene osobe ili prenosa izvršenja kazne zatvora i napuštaju Sloveniju u najkraćem mogućem roku.

I dalje ostaje na snazi da nije potrebno najavljivati državljane Crne Gore koji su u tranzitu, ali je neophodno da posjeduju potvrdu/ dokaz da mogu ući u zemlju odredišta, koju izdaje nadležni upravni organ te zemlje, DKP (zemlje odredišta) akreditovan u Crnoj Gori i/ili se na web sajtovima institucija zemlje odredišta nalaze obavještenja koja nedvosmisleno potvrđuju mogućnost ulaska državljana Crne Gore.

Uputstva za slovenačke državljane koji se vraćaju iz Crne Gore

Molimo slovenačke državljane koji se vraćaju iz Crne Gore da se obrate Ambasadi Republike Slovenije u Podgorici oko uslova koji važe za njihov povratak ili da pošalju email na adresu Policije Slovenije: info.koronavirus@policija.si

--- Uputstva za ulazak u Njemačku ---

Savezni ministar zdravlja, Jens Špan (Jens Spahn) je na pres-konferenciji održanoj 6. avgusta 2020. podsjetio da je za putnike koji dolaze iz rizičnih područja u koja spada i Crna Gora (i uglavnom najveći broj zemalja van EU) do sada važio obavezan karantin u trajanju od 14 dana ili posjedovanje negativnog PCR testa, koji ne smije biti stariji od 48 h. Međutim, Špan je istakao da je od subote 8. avgusta, za povratnike iz tzv. rizičnih područja, u koja spada i Crna Gora posjedovanje testa, odnosno testiranje obavezno. Test se može uraditi u konkretnoj zemlji (ukoliko se nalazi na spisku zemalja koje imaju priznate biološko-molekularne laboratorije; podsjećamo - Crne Gora se ne nalazi na tom spisku Nacionalnog centra za zdravlje - Robert Koh instituta (RKI) ili po dolasku/ulasku u Njemačku, na graničnim prelazima ili u mjestu boravka, u roku od 72h. Testiranje u Njemačkoj je besplatno za putnike povratnike iz rizičnih područja. Testove je moguće uraditi u oba test centra direktno na aerodromu koji se nalaze na pješačkom mostu koji povezuje Terminal 1 i željezničku stanicu.

Putnici su u obavezi da popune dvije "lokator kartice" - PLCs (passenger locator card). Jedna kartica ostaje kod putnika, a druga se predaje vlastima Njemačke.

PLC forma

Počevši od 10. avgusta 2020. godine u ponoć, nevjenčanim partnerima iz trećih zemalja biće omogućen/dozvoljen ulazak u Njemačku (što je do sada, prema važećem režimu putovanja, bilo omogućeno samo bračnim partnerima). Kako bi nevjenčani partneri mogli iskoristiti ovo pravo potreban je dokaz dugoročnog partnerstva sa najmanje jednim prethodnim ličnim sastankom u Njemačkoj ili dokaz o prethodnom zajedničkom prebivalištu u inostanstvu. Ujedno potrebno je predočiti: a) poziv lica sa prebivalištem u Njemačkoj; b) zajednički potpisanu izjavu o postojanju veze i c) dokaz o prethodnim sastancima kroz pečate u pasošima, dokumentaciju o putovanjima ili avionske karte.
To konkretno i za državljane Crne Gore koji imaju nevjenčanog partnera u Njemačkoj, znači da će uz ispunjenje navedenih uslova biti omogućen ulazak u Njemačku.
Nezavisno od toga za sve dolaske iz zemalja koje su kategorisane kao visokorizična područja (u koje se ubraja i Crna Gora, od ukupno 130 zemalja) važi obavezno testiranje na COVID-19 prilikom ulaska u Njemačku.

Podsjećamo, Savezna vlada je 16. jula odlučila da, tragom odluke Savjeta EU, usvoji revidiranu listu zemalja čijim je građanima bez ograničenja dozvoljeno putovanje u EU, a na kojoj se ne nalazi Crne Gora , tj. odlučeno je da Crne Gora bude "privremeno izbrisana sa pozitivne liste". Odluka će biti primjenjivana u Njemačkoj počev od 17. jula ove godine. Pozitivna lista država se ažurira svake dvije sedmice.

Njemačka trenutno dozvoljava neograničeni ulazak iz sedam zemalja:

 • AUSTRIJA
 • GRUZIJA
 • KANADA
 • NOVI ZELAND
 • TAJLAND
 • TUNIS
 • URUGVAJ

Dakle, za građane trećih zemalja, koje nijesu na pomenutoj pozitivnoj listi, će važiti prethodna ograničenja ulaska, odnosno građani Crne Gore će moći doputovati u Njemačku samo ako postoji tzv. važan razlog.

Važni razlozi za ulazak iz trećih zemalja su:

 • njemački državljani, građani EU i državljani trećih zemalja sa postojećim pravom boravka u Njemačkoj;
 • zdravstveni radnici i zdravstveni istraživači, kao i osoblje za njegu starijih lica;
 • strani kvalifikovani i visokokvalifikovani radnici čije je zapošljavanje neophodno iz ekonomske perspektive i čiji se rad ne može odložiti ili obavljati u inostranstvu;
 • osoblje angažovano u prevozu robe kao i drugo transportno osoblje;
 • sezonski radnici u poljoprivredi;
 • pomorci;
 • strani studenti čije se studije ne mogu u potpunosti organizovati iz inostranstva;
 • strani članovi porodice koji dolaze u okviru spajanja porodice, kao i posjete iz hitnih porodičnih razloga;
 • lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili zaštita iz drugih humanitarnih razloga;
 • diplomate, zaposleni u međunarodnim organizacijama, vojno osoblje i humanitarni radnici za vrijeme obavljanja svojih dužnosti;
 • "njemački imigranti";
 • putnici u tranzitnom saobraćaju.

Napominjemo da se boravak u turističke svrhe ne smatra važnim razlogom.

Prethodno mjesto boravka putnika je presudno za utvrđivanje mogućnosti ulaska, a ne njihova državljanstva.

Bez obzira na opcije ulaska u Njemačku, karantinska obaveza, koja se zasniva na Zakonu o zaštiti od infekcije, primjenjuje se u svim saveznim pokrajinama za dolazne i povratne putnike iz područja rizika koje je odredio RKI. Sa izuzetkom putnika u tranzitnom saobraćaju, navedeno se u principu odnosi i na putnike sa važnim razlogom putovanja. Izuzetak od karantina važi ukoliko lice posjeduje aktuelni negativni test.

Na linku Ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke možete provjeriti da li ispunjavate uslove za ulazak u zemlju.

www.bmi.bund.de/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs

--- Uputstva za ulazak u Francusku ---

Ulazak u Francusku dozvoljen je bez ograničenja samo sljedećim kategorijama putnika:

 • Francuski državljani, u pratnji supružnika i djece;
 • Državljani Evropske Unije, kao i Andore, Ujedinjenog kraljevstva, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švajcarske i Svete Stolice, sa prebivalištem u Francuskoj ili koji tranzitiraju kroz Francusku da stignu do njihove zemlje porijekla ili primarnog boravišta, praćeni sa supružnicima i djecom;
 • Državljani trećih država, koji posjeduju francusku ili boravišnu dozvolu neke od zemalja Evropske unije ili validnu vizu za dugoročni boravak, sa prebivalištem u Francuskoj ili tranzitom kroz Francusku radi stizanja u državu Evropske unije u kojoj imaju prebivalište ili su asimilirani;
 • Državljani trećih država, koji tranzitiraju manje od 24h u međunarodnom prostoru kako bi stigli u njihovu zemlju porijekla i koji posjeduju validne putne dokumente za tu zemlju;
 • Diplomatsko osoblje, ili osoblje međunarodnih organizacija sa sjedištem ili kancelarijama u Francuskoj, praćeni supružnicima i djecom;
 • Zdravstveni radnici koji podržavaju borbu protiv COVID19;
 • Kabinsko i kargo osoblje, ali i ovo osoblje koje putuje kao putnici do njihove baze;
 • Strani državljani koji osiguravaju neometan međunarodni promet robe;
 • Prevoznici, uključujući i pomorce.

Putnici koji ulaze u Francusku sa sobom moraju imati obrazac sa kontakt podacima koji je neophodno pokazati prije ukrcavanja osoblju prevoznika, od strane svih putnika koji putuju u Francusku. Takođe, ovaj obrazac je neophodno dati na uvid graničnim vlastima.

OBRAZAC

--- Uputstva za ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo ---

Listu zemalja izuzetih od restrikcija prilikom ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske možete pogledati ovdje:

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors)

Crna Gora se trenutno ne nalazi na listi država izuzetih od mjera samoizolacije u Velikoj Britaniji i putnici iz Crne Gore su dužni da pripreme kontakt i detalje putovanja prilikom ulaska u ovu državu, kao i da ispoštuju period od 14 dana samoizolacije na mjestu boravka, koji počinje od datuma ulaska u zemlju.

Listu izuzetaka od ovoga pravila i kategorije putnika koji ne moraju ići u samoizolaciju po ulasku u Veliku Britaniju možete naći na ovom linku:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

Shodno zakonskim regulativama Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, svi putnici koji ulaze u ovu državu, moraju ispuniti online formular i ostaviti kontakt podatke u prije planiranog ulaska u tu državu. Prilikom ulaska u tu zemlju, neophodno je da imate ovaj popunjeni formular, bilo u štampanoj verziji ili na svom mobilnom telefonu. Formular sadrži osnovne kontakt podatke i njegova jedina svrha jeste jednostavnije kontaktiranje u slučaju da se utvrdi da je neko od putnika bio zaražen novim korona virusom, kao i za praćenje pravila o samo-izolaciji. Formular je moguće ispuniti na sljedećem linku:

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

--- Uputstva za ulazak u Crnu Goru ---

http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke

ULAZAK U CRNU GORU - DRŽAVLJANI CG I STRANCI SA PREBIVALIŠTEM U CG

Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

 • Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa "zelene liste" ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa "zelene liste", i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan "zelene liste", i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan "zelene liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

"Zelena lista": države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve.

 • Uz negativan rezultat PCR, ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, "zelene liste" ili ove "žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, "zelene liste" ili ove "žute liste", i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, "zelene liste" ili ove "žute liste", i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, "zelene liste" i ove, "žute liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

"Žuta lista": Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli i Singapur.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu mlađu od pet godina.

 • Državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dvije liste država ili ako je u periodu od 15. dana prije ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dvije liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u institucionalnu izolaciju ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

ULAZAK U CRNU GORU - STRANCI

Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove:

 • Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa "zelene liste" ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa "zelene liste", i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan "zelene liste", i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan "zelene liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

"Zelena lista": države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambijai Zimbabve.

 • Uz negativan rezultat PCR, ili ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, "zelene liste" ili ove "žute liste" ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, "zelene liste" ili ove "žute liste", i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, "zelene liste" ili ove "žute liste", i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, "zelene liste" i ove, "žute liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

"Žuta lista": Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli i Singapur.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu mlađu od pet godina..

Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dvije liste osim ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa "zelene liste". (države Evropske unije – Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska; i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve i da u tom periodu nijesu posjećivali države izvan ove liste.

NAPOMENA: Prilikom ulaska posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi. Na primjer: Državljanin zemlje izvan liste sa urednim boravkom u državi sa liste tretira se kao državljanin države sa liste jer je rezident države sa liste.

ULAZAK U CRNU GORU - IZUZETAK - POSEBNE KATEGORIJE

U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes. Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru Institut za javno zdravlje propisuje za:

 • Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;
 • Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
 • Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija
 • Određene kategorije putnika u tranzitu;
 • Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

--- Razjašnjenje nove uredbe o zabrani ulaska i tranzita kroz Republiku Italiju državaljanima zemalja Zapadnog Balkana (ZB) ---

Rezidenti u Crnoj Gori koji su u posjedu dozvole boravka u Italiji mogu ući u zemlju jedino pod uslovom da su članovi uže familije, bračni ii vanbračni partneri državljana Italije illi neke od država EU. Njihova dozvola boravka mora biti izdata prije 9. jula ove godine. Svi ostali, uprkos dozvoli za boravak na teritoriji Italije nemaju pravo ulaska u zemlju (studenti, sportistiitd).

Pomorci u tranzitu ka lukama ukrcaja u Italiji nemaju pravo ulaska u zemlju. Izuzetak su vozači i osoblje transportnih preduzeća u drumskom saobraćaju (s tim što je prevoznik dužan da popunjen i potpisan formular/ličnu izjavu preda prilikom ulaska u Italiju).

U Italiju mogu ući samo nosioci diplomatskih i službenih pasoša. Lokalno osoblje, koje je zapošljeno u DKP ne može ući u Italiju osim ako ne ispunjava neki od ranije navedenih uslova (da je državljanin EU ili član uže porodice državljanina EU).

Sve informacije za ulazak u Italiju možete naći na sajtu MVP Italije u rubrici www.esteri.it.


Obavještenje o promjeni pojedinih terminala

Poštovani putnici,
obavještavamo vas da su se neki od terminala sa kojih se odvija saobraćaj naše kompanije, na aerodromima u Evropi promijenili. Tako naši avioni lete na terminal 1, na međunarodnom aerodromu u Frankfurtu; na terminal North, na Gatwick aerodromu, u Londonu; a od 12. avgusta na 2A terminal na aerodromu Charles de Gaulle.


Prelaz državne granice maloljetnih lica sa Republikom Srbijom moguć samo sa važećim pasošem ili ličnom kartom

Obavještenje možete preuzeti u formatu.


Novi način čekiranja na aerodromu u Beču

Poštovani putnici,

Na aerodromu u Beču se od 4. novembra 2019. godine čekiranje za letove Montenegro Airlinesa obavlja na šalterima od br. 350 do br. 378 umjesto na predodređenim šalterima sa natpisom kompanije.

Ono što je novina su check-in kiosci koji se nalaze na terminalu br. 3, sa kojeg polaze letovi MA, gdje će putnici biti u mogućnosti sami obaviti elektronsko čekiranje uz asistenciju osoblja Austrijan Airlinesa, dobijajući pri završenom procesu boarding pass i baggage tag, nakon čega predaju prtljaga vrše na gore pomenutim prihvatnim šalterima (drop-in counters) - od br. 350 do br. 378.

Putnici se mogu čekirati i on-line u okviru 36 h prije leta putem sajta: www.austrian.com.

Ovim sistemom čekiranja putnicima je data mogućnost i da na City Airport Train (CAT) stanicama do 24h prije leta izvrše čekiranje i predaju prtljaga.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranici: https://www.austrian.com/Info/CheckIn_MobileServices/ViennaCityTerminal


Bezbjednosna pravila ponašanja

Poštovani putnici,
Svi vi imate pravo na sigurno, bezbjedno i udobno putovanje našim avionima.

Samovoljno ili neposlušno ponašanje može pokvariti vaše iskustvo tokom leta i predstavljati traumu vama i ostalim putnicima, kao i posadi.

Putnicima koji se ponašaju neprimjereno prije leta može biti uskraćen prevoz, a tokom leta, za takvo ponašanje mogu uslijediti ozbiljne posljedice. Avion se u takvim slučajevima može preusmjeriti ili prinudno sletjeti, vlasti mogu presresti let, a osoba odgovorna za nemirno ili naposlušno ponašanje može biti uhapšena, optužena i/ili gonjena.

U primjere samovoljnog ili nasilnog ponašanja koje može ugroziti sigurnost leta i koje neće biti tolerisano spadaju:

 • Zlostavljanje;
 • Verbalno uznemiravanje;
 • Fizički napad;
 • Seksualno uznemiravanje i/ili nepristojno ponašanje;
 • Zastrašivanje;
 • Neprimjereno ponašanje pod uticajem opojnih sredstava;
 • Odbijanje postupanja prema instrukcijama članova posade;
 • Nepoštovanje zabrane pušenja;
 • Ometanje detektora dima;
 • Uništavanje opreme vazduhoplova (obuhvata i krađu);
 • Ugrožavanje putnika i/ili sigurnosti leta;
 • Korišćenje elektronskih uređaja kada je to zabranjeno.

Zbog toga vas molimo:

 1. Da postupate po instrukcijama članova posade;
 2. Da poštujete članove posade i svoje saputnike;
 3. Da svojim ponašanjem ne ugrožavate svoju, kao ni sigurnost i bezbjednost drugih putnika i samog leta.

Obavještenje za putnike koji putuju u Rusku federaciju

Poštovani putnici,
Savezna Agencija za vazdušni saobraćaj (Federal Air Transport Agency) Ministarstva saobraćaja Ruske Federacije je donijela odluku o dodatnim mjerama bezbjednosti na svim areodromima u Rusiji. Molimo Vas da se upoznate sa tekstom odluke.

Ministarstvo saobraćaja Ruske Federacije
Savezna agencija za vazdušni saobraćaj
(Rosaviatsiya)

Shodno uputstvu Savezne agencije za vazdušni saobraćaj Rusije (Rosaviatsiya), Aerodrom Domodedovo u Moskvi preduzeo je dodatne mjere bezbjednosti: sve tečnosti, gelovi i sprejevi, uključujući proizvode za ličnu higijenu koji se nose u prijavljenom ili ručnom prtljagu moraju biti provjereni.

Ljekovi koji su neophodni za održavanje u životu putnika tokom leta, mogu se nositi u ručnom prtljagu, nakon što ih službeno lice zaduženo za bezbjednost propisno identifikuje pomoću neophodnih sadržaja i opreme.

Putnici su obavezni da preduzmu mjere koje se odnose na zaštitu života i zdravlja i da stave navedene materije u predati prtljag kako bi se ubrzalo obavljanje procedura prije leta.

U slučaju da postoji mogućnost dužeg zadržavanja, molimo vas da dođete na aerodrom ranije.

Montenegro Airlines moli svoje putnike da obrate pažnju na propisane uslove putovanja, kako bi izbjegli eventualne neprijatnosti.


Procedure prilikom kupovine karata za London

Svim putnicima Montenegro Airlinesa od 27.10.2014. godine, prilikom rezervacije karata za London, traže se dodatni podaci iz identifikacionih dokumenata potrebnih za prelazak granice (lična karta/ pasoš/ viza).

Navedeni podaci traže se za svakog putnika iz rezervacije: odraslog, djecu i bebe. Tako se prilikom rezervacije traži:

 • broj pasoša/ lične karte
 • ime zemlje koja je izdala pasoš/ ličnu kartu
 • državljanstvo putnika
 • datum isteka važenja pasoša/ lične karte
 • pol
 • datum rođenja
 • prezime i ime putnika (kako je napisano u pasošu/ ličnoj karti)
 • broj vize
 • mjesto izdavanja vize (grad i država)
 • datum izdavanja vize
 • država rođenja (grad i država)

Sve navedeno se sprovodi na osnovu člana 52. Zakona o graničnoj kontroli (Službeni list CG broj 72/09, 20/11, 40/11 i 39/13), po kome je avio-kompanija Montenegro Airlines u obavezi da na graničnim prelazima dostavi detaljne podatke o svim putnicima na svojim letovima za London.


Obavještenje o validnosti pasoša

Obavještavamo Vas da prilikom putovanja za Republiku Francusku, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku Sloveniju, Republiku Srbiju, Republiku Italiju, kraljevinu Norvešku, Švajcarsku Konfederaciju, Češku Republiku, Republiku Austriju i Slovačku Republiku putnici moraju imati pasoš čiji je rok važenja najmanje tri mjeseca nakon planiranog odlaska iz navednih zemalja.

Napominjemo da gore navedeno pravilo važi za sve zemlje Šengen zone.

Za državu Izrael i Rusku Federaciju putnici moraju posjedovati pasoš čiji je rok važenja najmanje šest mjeseci od dana odlaska sa teritorije navedenih zemalja.

Napominjemo da sve navedene informacije služe samo kao smjernice, a putnici su dužni da se sami detaljno informišu kod nadležnih organa.


Dodatni podaci prilikom rezervacije i kupovine karata

Na osnovu člana 52. Zakona o graničnoj kontroli (Službeni list CG broj 72/09, 20/11, 40/11 i 39/13), avio-kompanija Montenegro Airlines je u obavezi da na graničnim prelazima dostavi detaljne podatke o putnicima na svojim letovima.

Prilikom izrade rezervacije i kupovine karata putem ovog veb sajta, od 24.07.2014. godine, putnici su obavezi da unesu i odgovarajuće podatke na osnovu vrste dokumenta.

Hvala na razumijevanju
Vaš Montenegro Airlines