Montenegro Airlines

Бронирование

Расписание рейсов

Статус поездки

Гостиницы

Rent-a-car
больше вариантов
закрыть
Бронирование
Туда-обратно
В одну сторону
Стыковочные рейсы
+
Взрослые
>12 г.
+
Дети
2-11 г.
+
Младенцы
<2 г.
Поиск отеля подходящий тебе
Booking.com
Продолжите свое путешествие с нашими партнерами
Sixt.de

Specijalni zahtjevi

Prihvatanje na prevoz djece koja putuju bez pratnje, bolesnih ili nepokretnih osoba, trudnica ili drugih osoba koje zahtijevaju specijalnu pomoć, podliježe prethodnim dogovorima sa nama. Putnici sa nekim vidom nesposobnosti koji su nas obavijestili o specijalnim zahtjevima prilikom izdavanja karte, i mi smo te zahtjeve prihvatili, neće naknadno biti odbijeni na prevoz zbog svoje nesposobnosti ili specijalnih zahtjeva.

Ukoliko prihvatimo Vašeg kućnog ljubimca na prevoz, takav prevoz će biti obavljen u skladu sa odgovarajućim uslovima.

 • Nepraćena djeca

  Opšte

  Ova procedura se odnosi na prevoz djece koja putuju bez pratnje (UM) uzrasta od 5 do navršenih 12 godina starosti, a na zahtjev roditelja ili staratelja, i na nepraćenu djecu stariju od 12 godina, a ne više od 16 godina.

  Prevoz nepraćene djece je moguć samo na letovima gdje je MA operativni prevoznik* i ne primjenjuje se na code-share** letove koje obavlja druga kompanija, izuzev u slučajevima prevoza djece koja pripadaju "specijalnoj kategoriji putnika".

  Obaveze roditelja/ staratelja čije dijete putuje kao nepraćeno dijete

  1. Prilikom pravljenja rezervacije roditelji/ staratelji su u obavezi da obavijeste naše službenike ukoliko žele da kupe kartu za nepraćeno dijete, kao i da navedu starost.
  2. Rezervacija karte za nepraćeno dijete će biti izdata tek nakon što prevoz bude odobren od strane Montenegro Airlinesa, kao i drugih kompanija koje učestvuju u prevozu, ukoliko ih ima.
  3. Sva dokumenta neophodna za putovanje nepraćenog djeteta (kartu, pasoš, vizu i sl.) u obavezi su da obezbijede roditelji/ staratelji.
  4. Djeca se prihvataju na let na osnovu izjave koju su u obavezi da popune i potpišu roditelji/ staratelji. Izjava tj. "UM-form" se ispunjava na aerodromu prilikom čekiranja. Kako bi sve formalnosti bile obavljene na vrijeme molimo Vas da na aerodrom dođete ranije i prijavite dijete za let dva sata prije planiranog polijetanja.
  5. Roditelj/ staratelj dijete predaje ovlašćenom službeniku na aerodromu i u obavezi je da ostane na aerodromu dok ne poleti avion u kojem se nalazi dijete. Napominjemo da dijete moraju predati, odnosno prihvatiti samo one osobe koje su navedene u Izjavi za nepraćeno dijete, tj. UM formularu.

  "UM formular" možete preuzeti ovdje .

  Briga o djetetu na tranzitnom aerodromu

  Za vrijeme boravka na tranzitnom aerodromu, ako se radi o nastavljanju putovanja istim avionom dijete ostaje u avionu, ukoliko to dozvoljavaju nadležne vlasti i propisi dotičnog aerodroma.

  U mjestima gdje ovakav postupak ne može biti sproveden, u pratnji persera*** aviona dijete se sa ostalim putnicima upućuje u tranzitnu salu. Perser reguliše sve potrebne formalnosti za nepraćeno dijete.

  Ukoliko nepraćeno dijete ima rezervaciju kod drugog prevozioca, predstavnik službi Montenegro Airlinesa ili perser aviona dijete predaje tom prevoziocu na čuvanje uz pismeni prijem, uz sva putna dokumenta.

  Na aerodromu opredjeljenja, službenik Montenegro Airlinesa nepraćeno dijete predaje osobi koja dijete čeka uz predhodnu provjeru identiteta dotične osobe, a iz izjave koja se nalazi uz dijete i uz pismenu potvrdu prijema. Ukoliko se desi da niko nije sačekao dijete, kontakt se uspostavlja preko telefona ili adrese koja se nalazi u izjavi.

  Prevoz djece starije od 12 godina, a ne više od 16 godina se obezbjeđuje:

  • Samo ukoliko je pomoć stvarno potrebna,
  • Samo ukoliko roditelj/staratelj to traži,
  • Za putnike sa ograničenom pokretljivošću.

  Naplata za uslugu praćenja djeteta

  Usluga praćenja djeteta po pravcu iznosi:

  • 30 eura za letove između Crne Gore i Srbije,
  • 50 eura za letove između Crne Gore i zemalja EU,
  • 70 eura za letove između Srbije i zemalja EU.

  Izuzetak: Ukoliko kao nepraćena djeca (UM) putuju braća/ sestre naplaćuje se usluga samo za jedno od njih.

  Prevoz djece mlađe od 5 godina

  Montenegro Airlines prihvata na prevoz i djecu mlađu od 5 godina (stariju od 2 godine), ali obavezno u pratnji starije osobe. Pratioci mogu biti roditelji/ staratelji, sestre i braća stariji od 14 godina, ili bilo koja druga osoba starija od 16 godina u domaćem saobraćaju. U međunarodnom saobraćaju pratilac mora biti stariji od 18 godina.

  Ukoliko navedeni uslovi nisu ispunjeni, prihvatanje djeteta na prevoz je moguće samo u pratnji stjuardese Montenegro Airlinesa kao pratioca djeteta, pri čemu je roditelj/ staratelj u obavezi da kupi kartu za službenog pratioca, po važećoj tarifi u dijelu putovanja u kojem je pratilac.

  * Operativni prevoznik - let koji samostalno obavlja Montenegro Airlines.
  ** Code-share let/ Montenegro Airlines marketing prevoznik - let koji obavlja neka druga kompanija, a MA je zakupac određenog broja sjedišta na tom letu.
  *** Perser - glavna stjuardesa na određenom letu

 • Djeca koja putuju sa jednim roditeljem/ starateljem ili licima koja nisu roditelji/ staratelji

  Montenegro Airlines prihvata na let dijete u pratnji jednog roditelja/ staratelja uz saglasnost drugog roditelja. Takođe, MA prihvata na let dijete u pratnji lica koja nijesu ni roditelji ni staratelji, ali uz saglasnost koju su u obavezi da potpišu oba roditelja/ staratelja. Obrazac saglasnosti nije zakonski propisan, ali mora biti ovjeren od strane notara ili nadležnog organa (u Crnoj Gori: Osnovni sud). Kako propisi variraju od zemlje do zemlje i zavise od državljanstva, putnici su dužni da provjere uslove putovanja sa konzularno-diplomatskim predstavništvom zemlje u koju putuju.

  Napominjemo da sve navedene informacije služe samo kao smjernice, a putnici su dužni da se sami detaljno informišu kod nadležnih organa.

 • Putovanje sa dvije bebe

  Ukoliko jedan odrasli putnik želi da putuje sa dvije bebe mora se obezbijediti pratilac koji će pratiti drugu bebu. Tarifa za drugu bebu se naplaćuje kao za dijete, dok je prevoz za pratioca besplatan na svim letovima Montenegro Airlinesa. Kada su u pitanju code-share letovi, odnosno kada Montenegro Airlines nije operativni prevozilac za pratioca se naplaćuje puna primjenjiva tarifa.

  Napomena: Zahtjev za putovanje sa dvije bebe mora biti najavljan minimum sedmicu dana unaprijed kako bismo obezbijedili službenika - pratioca za drugu bebu. U periodu visoke sezone (01. jun - 30. septembar) postoji mogućnost da ova usluga ne bude dostupna.

 • Opšti zdravstveni uslovi

  Kako bismo Vam obezbijedili bezbjedno i udobno putovanje neophodno je da nas prilikom rezervisanja karte upoznate sa vrstom pomoći koja Vam je potrebna. Prevoz bolesnih putnika može dovesti ne samo do pogoršanja zdravstvenog stanja, već i do nepoželjnog uticaja na ostale putnike.

  MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

  Medicinska dokumentacija je potrebna u slučajevima ako putnik:

  • putuje na liječenje u inostranstvo, a upućen je od strane Fonda za zdravstveno osiguranje ili neke zdravstvene ustanove,
  • putuje na liječenje u sopstvenoj režiji,
  • pati od bolesti za koju se smatra da je zarazna ili prenosiva,
  • kao posljedicu neke bolesti ima neuobičajeno ponašanje ili fizičko stanje, koje može imati uticaja na udobnost ili uznemirenost putnika prilikom leta, može se smatrati kao potencijalna opasnost za bezbjednost, ili zahtijevani postupak sa putnikom može da ugrozi redovnost saobraćaja,
  • zahtijeva medicinsku pažnju i/ili specijalnu opremu za vrijeme putovanja ili se njegovo stanje može pogoršati tokom leta.

  Kompanija može da odbije prevoz putniku ako ne posjeduje potrebnu medicinsku dokumentaciju i odobrenje od kompanijskog doktora.

  Izuzeci

  Kompanija može odbiti na prevoz putnike koji boluju od sljedećih bolesti, ili su u sljedećem zdravstvenom stanju:

  • dekompenzirano srčano oboljenje ili skoro preboljeli infarkt miokarda (star 6 sedmica),
  • bolesnicima sa pneumotoraksom,
  • bolesnicima kod kojih je vršena insuflacija vazduha i moždane komore skorijeg datuma,
  • psihičkim bolesnicima,
  • težim slučajevima upale srednjeg uha sa blokadom eustahijeve trube,
  • sve akutne infektivne bolesti (šarlah, difterija, male i velike boginje, otvorena tuberkuloza pluća, veliki kašalj, kuga, lepra, sakagija, dječja paraliza - prvih 6 sedmica od početka bolesti, akutni encefalit, bjesnilo, dizenterija, žuta groznica, pjegavi tifus, povratna groznica i kolera),
  • bolesnicima sa zaraznim kožnim oboljenjima,
  • bolesnicima sa medijastinalnim tumorima, jako velikim kilama, vezanim crijevima, povećanim moždanim pritiskom i frakturom lobanje,
  • osobama pod uticajem alkohola i narkotika,
  • skoro operisanim bolesnicima, čije operativno stanje još nije stabilizovano.

  MONTENEGRO AIRLINES NIJE U MOGUĆNOSTI DA PREVOZI PUTNIKE KOJIMA SU NEOPHODNA NOSILA.

 • Kiseoničke boce

  Putnici kojima je potreban dodatni kiseonik mogu u putničku kabinu (u ručnom prtljagu) unijeti boce sa kiseonikom. Na letovima Montenegro Airlinesa dozvoljeno je koristiti boce do 2 litra uz obavezan sertifikat izdat od strane vazduhoplovnih vlasti da je boca sigurna/ bezbjedna za let.

  Ukoliko Vam je potreban dodatni kiseonik molimo Vas da nas unaprijed obavijestite prilikom pravljenja rezervacije kako bi Vam isti obezbijedili i time izbjegli neželjene posljedice pogoršanja zdravstvenog stanja. Naše službe Vam stoje na raspolaganju. Ugodan let!

 • Zdravstveno uvjerenje i MEDIF

  Službeno uvjerenje o zdravstvenom stanju putnika - MEDIF obrazac je neophodan u slučaju prevoza bolesnog putnika, odnosno putnika koji se izjasnio takvim, bez obzira da li je na liječenje upućen od strane Fonda za zdravstveno osiguranje ili putuje u sopstvenoj režiji. Ovo uvjerenje mora najprije biti ispunjeno od strane ljekara koji je upoznat sa Vašim zdravstvenim stanjem i mora biti čitko, sa svim traženim podacima, ovjereno i potpisano od strane ljekara, a najmanje 48 sati prije planiranog putovanja. Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Vaša je obaveza da u nekoj od poslovnica Montenegro Airlinesa dostavite Uvjerenje o zdravstvenom stanju. Na osnovu podataka iz Uvjerenja naš kompanijski ljekar će potom popuniti drugi dio Medif-a i odobriti ili uskratiti pravo na prevoz (nekad, u zavisnosti od dijagnoze i opšteg stanja putnika uz potpisanu listu obeštećenja ili obaveznu medicinsku pratnju). Kompletnu proceduru i komunikaciju sa kompanijskim ljekarima obavljaju službenici poslovnice Montenegro Airlinesa gdje se i arhivira dokumentacija za svaki pojedinačni slučaj. Karta za putovanje će Vam biti izdate tek kada let bude odobren.

  Ukoliko dolazite iz inostranstva takođe morate posjedovati službeno Uvjerenje o zdravstvenom stanju - MEDIF popunjen i potpisan od strane ustanove odnosno doktora koji je zadužen za Vaše liječenje. Ukoliko Vas kao putnika preuzimamo na prevoz od drugih kompanija priznajemo odobrenje zdravstvene službe prvobitnog prevozioca.

  Navedena procedura se ne primjenjuje na putnike čiji jedini nedostak predstavlja gluvoća ili sljepilo.

  Podaci navedeni u MEDIF obrascu su strogo povjerljivi i njihova tajnost je zagarantovana.

  Medif obrazac možete preuzeti ovdje .

  Bolesni putnici prije polaska na let dužni su da se informišu i da potpišu Izjavu o obeštećenju - Statement of Indemnity. Bez potpisanog Medifa i Izjave o obeštećenju putniku neće biti dozvoljen ukrcaj na let Montenegro Airlinesa.

  Izjavu o obeštećenju možete preuzeti ovdje .

  Ukoliko Vam je tokom transporta neophodan kiseonik, obavjestićemo službe i osobe u kompaniji koje obezbjeđuju isti na određenom letu. Ukoliko Vam je potreban dodatni kiseonik možete u putničku kabinu (u ručnom prtljagu) unijeti boce sa kiseonikom. Na letovima Montenegro Airlinesa dozvoljeno je koristiti boce do 2 litra uz obavezan sertifikat izdat od strane vazduhoplovnih vlasti da je boca sigurna/bezbjedna za let. Ukoliko Vam je potreban dodatni kiseonik molimo Vas da nas unaprijed obavijestite prilikom pravljenja rezervacije kako bi Vam isti obezbijedili i time izbjegli neželjene posljedice pogoršanja zdravstvenog stanja. Naše službe Vam stoje na raspolaganju.

 • Prevoz putnika sa invaliditetom

  Invalidni putnici su oni putnici sa fizičkim ili mentalnim nedostacima; ili su u takvom zdravstvenom stanju, da im je potrebna posebna pažnja, ili pomoć pri ukrcavanju ili iskrcavanju iz aviona, za vrijeme trajanja leta ili za vrijeme primanja na odlet, koja se inače ne bi pružila. Kako bi Vam putovanje bilo još udobnije, molimo Vas da nas prilikom rezervisanja karte upoznate sa vrstom pomoći koja Vam je potrebna. Neophodno je da navedete kojoj kategoriji putnika pripadate kako bismo blagovremeno angažovali odgovarajuće službe u skladu sa navedenim potrebama.

  Kategorije

  Prema stepenu pomoći koju je potrebno pružiti, postoje sljedeće kategorije putnika:

  • WCHR - putnici kojima je pomoć potrebna kako bi došli do, odnosno napustili avion, ali koji mogu samostalno da se penju uz ili silaze niz stepenice, kao i da se kreću po putničkoj kabini.
  • WCHS - putnici kojima su invalidska kolica potrebna do/od aviona i koji moraju biti prenijeti uz/niz stepenice i koji ne mogu sami doći odnosno ustati sa sjedišta u avionu.
  • WCHC - putnici kojima su invalidska kolica neophodna od/do aviona i potrebna im je pomoć za ulazak odnosno izlazak iz aviona, kao i za kretanje po putničkoj kabini.
  • BLND - slijepi putnici - neophodno je da prilikom rezervisanja karte naznačite da li postoji pratnja od strane psa za vođenje slijepih osoba.
  • DEAF - gluvi putnici - neophodno je da prilikom rezervisanja karte naznačite da li postoji pratnja od strane psa.

  Prilikom prihvatanja na prevoz putnika iz navedenih kategorija pratioci su potrebni kako slijedi:

  Za putnike iz kategorije WCHR i WCHS po pravilu nije potreban pratilac, osim ukoliko ljekar ne odluči drugačije, dok putnici koji pripadaju kategoriji WCHC moraju imati pratioca koji je kvalifikovan za praćenje takvog putnika i to za vrijeme čitavog puta.

  NAPOMENA: Montenegro Airlines nije u mogućnosti da obezbijedi prevoz putnicima na nosilima.

  Napominjemo da postoji ograničenje po pitanju broja putnika sa invaliditetom koji mogu biti na jednom letu, zato Vas molimo da prilikom pravljenja rezervacije napomenete koja vrsta pomoći Vam je potrebna za još udobnije putovanje. Naše službe Vam stoje na raspolaganju. Ugodan let!

  PUTNICI SA SOPSTVENIM INVALIDSKIM KOLICIMA

  Invalidska kolica se prenose kao predati prtljag, bez naplate, ukoliko se putnik kreće pomoću pomagala. S obzirom da postoje različiti tipovi kolica: standardna - na ručni pogon, motorizovana - na suve baterije ili akumulator, na prijemu će službe provjeriti da li su baterije iskopčane, polovi izolovani, a baterije čvrsto vezane za kolica.

  Ukoliko posjedujete invalidska kolica na vlažne baterije napominjemo da ste u obavezi da imate odobrenje svih učesnika u prevozu na unaprijed predat zahtjev (uslovi u skladu sa DGR).

 • Putovanje u trudnoći

  Buduće majke do 20. sedmice trudnoće, dobrog zdravlja i nekomplikovane trudnoće, mogu putovati letovima Montenegro Airlinesa bez ljekarskog uvjerenja. Ako je trudnoća ušla u 20. sedmicu, putovanje našim letovima će biti dozvoljeno samo uz ljekarsko uvjerenje koje mora biti izdato najviše 7 dana prije započinjanja puta. Uvjerenje treba da potvrdi:

  • da se porođaj ne očekuje u roku od 4 sedmice od početka putovanja, te da ne postoje zdravstvene smetnje za putovanje,
  • da ne postoje nesigurnosti u nastavku trudnoće ili datumu porođaja, i/ili
  • da se ne očekuju komplikacije prilikom porođaja.

  Ovo uvjerenje ostaje u službi koja vrši rezervacije.

  Prevoz avionom se ne preporučuje trudnicama nakon 32. nedjelje trudnoće i 7 dana nakon porođaja.

  Vjerujemo da razumijete da su ova pravila na snazi radi zdravlja kako trudnice, tako i bebe.

  NOVOROĐENE BEBE

  Novorođene bebe se našim letovima mogu prevoziti tek sedam dana nakon rođenja, osim ako nisu prijevremeno rođene. Za putovanje prijevremeno rođenih beba neophodna je prethodna najava i ljekarsko uvjerenje.

 • Specijalni obroci

  Montenegro Airlines u svojoj ponudi ima veliki izbor specijalnih obroka koje možete poručiti prilikom rezervisanja karte za biznis klasu za letove duže od dva sata: Cirih, London, Kopenhagen, Frankfurt, Hanover, Pariz, Diseldorf, Lion, Lajpcig, kao i za obje klase letova za Moskvu i Sankt Peterburg.

  • VGML - VEGETARIAN VEGAN MEAL - vegeterijanski obrok
  • SFML - SEA FOOD MEAL - morski obrok
  • DBML - DIABETIC MEAL - obrok za dijabetičare
  • LCML - LOW CALORIE MEAL - obrok sa malo kalorija
  • MOML - MUSLIM MEAL - muslimanski obrok
  • NLML - LOW LACTOSE MEAL - obrok bez mliječnih proizvoda
  • LFML - LOW FAT MEAL - obrok sa niskim holesterolom
  • FPML - FRUIT PLATTER MEAL - obrok od voća

  Pozovite naš Call centar 19804 ili posjetite neku od poslovnica i odaberite specijalni obrok bez dodatnih troškova, najkasnije 48 sati prije polijetanja.

 • Провоз животных

  Провоз животных в салоне самолета (PETC)

  На рейсах Montenegro Airlines в салоне самолета разрешена перевозка только домашних животных, а именно: собаки, кошки, птицы, заяц, хомяк, морская свинка. Не разрешена перевозка рептилий.

  Для перевозки животных самолетом необходимо обеспечить соответствующую клетку от твердого материала (пластиковую, деревянную, металлическую и т.п.) с доступом воздуха, с водонепромицаемым дном, либо клетку накрытую тканью для маленьких птиц (канарейка, попугай). Вес животного вместе с клеткой не должен превышать 8 кг. Размер не должен превышать размер ручной клади, т.е. 55 x 40 x 20 cм. В одной клетке можно провезти несколько животных, только если их вес не превышает максимальный разрешаемый вес.  PETC должен быть единственная ручная кладь и Вы должны поместить клетку под креслом перед Вами. В течение контроля животное проходит через контрольный пульт вместе с собственником, а клетка проверяется вместе с другим багажом.

  Перевозка животных в салоне самолета подлежит оплате: 20 евро в одном направлении по маршрутам между Черногорией и Сербией и 30 евро по маршрутам между Черногорией и других европейских стран.

  Перевозка животных в качестве регистрируемого багажа (AVIH)

  На рейсах Montenegro Airlines разрешена перевозка животных в качестве регистрируемого багажа - AVIH. В одной клетке вы можете разместить не более трех животных одного приплода. В одной клетке вы можете провезти не более двух взрослых животных, если вес каждого не превышает 14 кг, и они уживаются вместе. Размеры  клетки должны позволять животному встать в полный рост, повернуться вокруг себя и ложиться в клетке.  Рекомендуем, чтобы клетка была из жесткого пластика с надежным запирающим устройством.

  Максимальный размер клетки - 91x60x66 cм; максимальный вес 50 кг.

  AVIH подлежит оплате по следующим тарифам:

  AVIH (животное+клетка+питание) Черногория
  Республика Сербия
  Европа
  до 20кг 30 евро в одном направлении 60 евро в одном направлении
  21 - 40 кг 45 евро в одном направлении 90 евро в одном направлении
  41 - 50 кг 100 евро в одном направлении 150 евро в одном направлении
  Животные свыше 50 кг перевозятся в качестве груза.

  Собаки - поводыри

  Собаки-поводыри лиц, страдающих слепотой и глухотой, а также другие служебные собаки, необходимые для обслуживания инвалидов, перевозятся на рейсах авиакомпании Montenegro Airlines бесплатно в салоне самолёта.

  Перевозка животных - необходимые документы

  Если Вы планируете взять с собой питомца на рейс, то необходимо обеспечить все документы, обязанные в соответствии с законом страны прибытия. Чтобы узнать, какие требуются документы, и какие правила распространяются на провоз животных, мы рекомендуем обратиться за консультацией в посольства страны прибытия.

  Один из основных условий для перевозки собак и кошек, единственный для всех стран - чтобы животное было здоровым; данное подтверждает подпись ветеринарного врача в паспорте животного; потом что животному сделаны все прививки против бешенства, что  имеют микрочип. 24 до 48 часов до начала рейса необходимо произвести дегельминтизацию животного.

  Ветеринарный паспорт представляет собой небольшую книжечку, которую выдает и заверяет уполномоченная ветеринарная клиника и в которой указывается следующее:

  • дата рождения, порода, пол и окрас
  • № микрочипа/№ регистрации, дата регистрации и место регистрации;
  • Дата вакцинации против бешенства;
  • Название производителя вакцины, название вакцины и номер;
  • Дата следующей вакцинации.

  Для перевозки собак рекомендуем следующее: не кормить питомца за 6 часов до рейса, и не давать ему пить за 2 часа до вылета.

  Больше информации о необходимых документах  отдельно по странам - здесь .

 • Провоз незарегистрированного багажа на месте в салоне самолета - CABIN BAGGAGE (CBBG)

  Вы можете заранее договориться, чтобы хрупкие предметы, почта либо музыкальные предметы провезли на месте в салоне самолета. Вес данного багажа не может превышать 75 кг, не входит в бесплатный багаж и платится отдельно.

  Максимальный допускаемый размер для виолончеля (с футляром): 55x49x140 в Emraer и 50x42x150 в Foker. Максимальный допускаемый размер за остальное: 55x49x100 в E195 и 50x42x110 в F100.